LÀM THẾ NÀO ĐỂ CHUYỂN HOÁ SỰ ĐAU KHỔ?

Chúng ta có thể làm gì để chuyển hóa những hạt giống khổ đau thâm căn cố đế? Có ba cách để xử lý chúng.

1.

Cách đầu tiên là tập trung vào việc gieo trồng và tưới tẩm các hạt giống an lạc. Chúng ta không trực tiếp xử lý những hạt giống đau khổ, mà thay vào đó để cho những hạt giống an lạc chuyển hóa chúng. Đây là sự chuyển hóa gián tiếp.

2.

Cách thứ hai là thực tập chánh niệm tỉnh giác miên mật, để mỗi khi các hạt giống đau khổ khởi lên, chúng ta có thể nhận diện được chúng. Mỗi khi chúng hiển lộ, chúng ta tưới tẩm chúng cho bằng ánh sáng của chánh niệm tỉnh giác. Các hạt giống đó là một trường năng lượng và chánh niệm cũng là một trường năng lượng. Khi các hạt giống đó được tiếp xúc với chánh niệm tỉnh giác, chúng sẽ yếu dần đi, chánh niệm tỉnh giác sẽ chuyển hóa chúng.

3.

Cách thứ ba để giải quyết phiền não đã ở trong ta từ thời thơ ấu là chủ động mời chúng đi lên bình diện ý thức. Chúng ta mời các đau khổ, tuyệt vọng, hối hận và khát khao mà trong quá khứ chúng ta gặp khó khăn trong việc tiếp xúc với chúng. Chúng ta ngồi xuống và nói chuyện với chúng như những người bạn cũ lâu ngày không gặp. Nhưng trước khi chúng ta mời chúng lên bề mặt ý thức, chúng ta cần phải chắc rằng ngọn đèn chánh niệm tỉnh giác đang chiếu soi, ánh sáng của nó vững vàng và mạnh mẽ.

Nguồn: Đỗ Hoàng Tùng dịch (2015), Thich Nhat Hanh, Reconciliation: Healing the Inner Child, truy cập ngày 27/04/2022 tại vietpsychotherapy

——-
Hãy liên hệ với chúng tôi bất cứ khi nào bạn cần được hỗ trợ:
☎️ 0828.77.22.33 (Dịch vụ Tham vấn Trị liệu, Đánh giá Tâm Lý) / 0877.16.33.66 (Dịch vụ Hướng nghiệp, Tâm Lý cho Doanh nghiệp & Học đường)
📧 tamlymindcare@gmail.com
📲 https://mindcare.vn/