Sứ mệnh vì triệu người Việt Nam hạnh phúc hơn mỗi ngày!

Tham vấn tâm lý MindCare là thương hiệu của Công ty TNHH Viện Tâm Lý và Giáo Dục Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực Tâm lý học. Chúng tôi bằng tâm huyết của mình luôn có khát vọng mãnh liệt mong muốn cống hiến một phần công sức của mình cho sự phát triển của ngành Tâm lý học nói riêng và nâng cao đời sống tinh thần của Việt Nam nói chung. Chúng tôi rất mong muốn giúp cho mỗi người Việt Nam chú trọng hơn về sức khoẻ tinh thần giống như chú trọng cho sức khoẻ thể chất vậy để mỗi ngày trôi qua ta lại cảm thấy hạnh phúc và yêu đời hơn!

TẦM NHÌN & SỨ MỆNH CỦA MINDCARE

GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA MINDCARE

TÂM

Làm lĩnh vực tâm lý, chữ “TÂM” phải luôn đặt lên hàng đầu, chúng tôi luôn đặt việc phụng sự và cho đi hơn cả, luôn coi trọng và lấy khách hàng là trung tâm.

TÍN

Chữ tín là điều tối quan trọng, chúng tôi luôn vươn tới khẳng định niềm tin đúng đắn khi khách hàng chọn chúng tôi.

CHUYÊN

Làm việc với khách hàng, chúng tôi luôn đề cao sự chuyên nghiệp, sự nhiệt thành, tính trách nhiệm, sự tận tụy, sự minh bạch rõ ràng; lấy sự hài lòng của khách hàng làm thước đo cho sự thành công!

NHÂN

Xây dựng mối quan hệ với khách hàng, đối tác, đồng nghiệp bằng sự thiện chí , tình ái, tinh thần nhân văn, sự công bằng, tôn trọng và yêu thương.