THÂN THỊ MẬN

Thạc sĩ Tâm lý học

 • BẬC CHUYÊN GIA/CHUYÊN VIÊN: CHUYÊN GIA

 • HỌC VẤN: Thạc sĩ Tâm lý học

– Thạc sĩ, chuyên ngành Tâm lý học phát triển. Chương trình này do Trường Đại học Toulouse le Mairail (Toulouse, Cộng hoà Pháp) tổ chức và giảng dạy tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội

Cử nhân ngoại ngữ, chuyên ngành Tiếng Pháp – Khoa Tiếng Pháp, Trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội

Khoá đào tạo về Nguyên tắc đạo đức và Kỹ năng nghề nghiệp của Nhà tâm lý

Đơn vị tổ chức : Viện Tâm lý học.

 • THẾ MẠNH CHUYÊN MÔN

Tham vấn tâm lý cho người trưởng thành.

 • KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

07/2020 – Nay: Tâm lý MindCare

Chuyên gia Tâm lý tại khu vực Hà Nội

Từ 3/2010 – 6/2013: Trường THPT Đinh Tiên Hoàng – Nhà tâm lý cộng tác

 • Tham gia hỏi chuyện lâm sàng (một số cas)
 • Tham gia công tác phiên dịch cho chuyên gia Pháp

Từ tháng 9/2009 – 6/2012: Chương trình đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Tâm lý học phát triển, Đại học Toulouse Le Mirail (Cộng hoà Pháp – Cán bộ theo dõi thực tập của sinh viên

 • Liên hệ các cơ sở thực tập cho sinh viên
 • Hỗ trợ sinh viên trong các thủ tục xin thực tập
 • Hỗ trợ sinh viên khi sinh viên gặp khó khăn trong quá trình thực tập
 • Là cầu nối giữa Trường Đại học và các cơ sở thực hành tâm lý, các cơ sở thực tập

2006 – 2010:  Nhà tâm lý thực hành và giám sát chuyên môn tại các trường THPT trên địa bàn Hà Nội

 • Tham vấn các mối quan hệ trong gia đình
 • Hỗ trợ cha mẹ học sinh và tham vấn cho giáo viên chủ nhiệm.
 • Cùng với chuyên gia Pháp xây dựng nội dung và tiến hành các buổi sinh hoạt nhóm với học sinh theo các chủ đề khác nhau
 • Sinh hoạt chuyên đề, giám sát chuyên môn.
 • Hướng dẫn sinh viên thực tập.
 • Tham gia các buổi chia sẻ với phụ huynh học sinh, hội thảo Dạy con nên người được tổ chức hàng năm tại trường.
 • Công tác đối ngoại với đối tác Pháp.

CÁC KINH NGHIỆM KHÁC: Dịch một số đầu sách về tâm lý học

 • Cái Tôi và cái Nó (S. Freud)
 • Sâu xa hơn nguyên tắc không đổi (S. Freud)
 • Hiểu về tự kỷ (Jean-Noel Christine)
 • Giải thích chứng tự kỷ cho cha mẹ (Jean-Noel Christine)
 • Khai tâm về Phân tâm học (Jean-Noel Christine)
 • Những bí mật nho nhỏ, những lời nói dối nho nhỏ – khu vườn bí mật của trẻ em (Dana Castro)
 • Dora (S. Freud) – đang tiến hành.