THÂN THỊ MẬN

Thạc sĩ Tâm lý học

 • SỐ NĂM KINH NGHIỆM: 16 năm

 • HỌC VẤN: Thạc sĩ Tâm lý học

– Thạc sĩ, chuyên ngành Tâm lý học phát triển Trẻ em và Thanh thiếu niên. Chương trình này do Trường Đại học Toulouse le Mairail (Toulouse, Cộng hoà Pháp) tổ chức và giảng dạy tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội

Cử nhân ngoại ngữ, chuyên ngành Tiếng Pháp – Khoa Tiếng Pháp, Trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội

Khoá đào tạo về Nguyên tắc đạo đức và Kỹ năng nghề nghiệp của Nhà tâm lý

Đơn vị tổ chức : Viện Tâm lý học.

 • THẾ MẠNH CHUYÊN MÔN

Tham vấn tâm lý cho trẻ em, thanh thiếu niên, đặc biệt về vấn đề học đường.

 • KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

07/2020 – Nay: Tham vấn tâm lý MindCare

Chuyên gia Tâm lý tại khu vực Hà Nội

3/2010 – Nay: Công ty Cổ phần Tham vấn Nghiên cứu và Tâm lý học Cuộc sống (SHARE) – Nhà Tâm lý thực hành và phiên dịch viên

 • Hỏi chuyện lâm sàng, tiến hành các buổi trị liệu tâm lí
 • Tham gia sinh hoạt chuyên môn, trao đổi cas, giám sát chuyên môn
 • Phiên dịch cho chuyên gia Pháp
 • Tham gia các đợt tập huấn, đào tạo với tư cách là phiên dịch viên và cộng tác viên

Từ 3/2010 – 6/2013: Trường THPT Đinh Tiên Hoàng – Nhà tâm lý cộng tác

 • Tham gia hỏi chuyện lâm sàng (một số cas)
 • Tham gia công tác phiên dịch cho chuyên gia Pháp

Từ tháng 9/2009 – 6/2012: Chương trình đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Tâm lý học phát triển Trẻ em và Thanh thiếu niên, Đại học Toulouse Le Mirail (Cộng hoà Pháp – Cán bộ theo dõi thực tập của sinh viên

 • Liên hệ các cơ sở thực tập cho sinh viên
 • Hỗ trợ sinh viên trong các thủ tục xin thực tập
 • Hỗ trợ sinh viên khi sinh viên gặp khó khăn trong quá trình thực tập
 • Là cầu nối giữa Trường Đại học và các cơ sở thực hành tâm lý, các cơ sở thực tập

6/2008 – 3/2010: Trường THPT Đinh Tiên Hoàng – Nhà tâm lý thực hành

 • Hỏi chuyện lâm sàng những học sinh có khó khăn
 • Hỗ trợ cha mẹ học sinh và tham vấn cho giáo viên chủ nhiệm.
 • Cùng với chuyên gia Pháp xây dựng nội dung và tiến hành các buổi sinh hoạt nhóm với học sinh theo các chủ đề khác nhau
 • Sinh hoạt chuyên đề, giám sát chuyên môn.
 • Hướng dẫn sinh viên thực tập.
 • Tham gia các buổi chia sẻ với phụ huynh học sinh, hội thảo Dạy con nên người được tổ chức hàng năm tại trường.
 • Công tác đối ngoại với đối tác Pháp.

2/2008 – 6/2008: Cơ sở 2 Trường THPT Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội –  Nhà tâm lý thực tập

 • Hỏi chuyện lâm sàng những học sinh có khó khăn
 • Tham gia họp và thảo luận trong ê-kíp
 • Nghiên cứu trường hợp
 • Giám sát chuyên môn

10/2007 – 6/2008: Trường Hoa Sữa, Hà Nội –  Nhà tâm lý thực tập

 • Quan sát công việc của Nhà tâm lý hướng dẫn
 • Hỏi chuyện những học sinh có khó khăn và trao đổi với giáo viên
 • Tham gia sinh hoạt nhóm với học sinh dân tộc thiểu số
 • Nghiên cứu trường hợp
 • Sinh hoạt nhóm, giám sát chuyên môn
 • Hỗ trợ học sinh trong các hoạt động ngoại khoá
 • Đề tài nghiên cứu cho Luận văn Thạc sĩ : Khó khăn thích ứng của thanh thiếu niên người Hmong. Đề tài đã được Hội đồng đánh giá cao.

10/2006 – 6/2008: Trường THPT Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội – Cán bộ tư vấn học đường

 • Tư vấn hướng nghiệp
 • Hỗ trợ những học sinh có khó khăn
 • Tham gia hoạt động giám sát chuyên môn
 • Tham gia các hoạt động ngoại khoá với học sinh
 • Giảng dạy môn Giáo dục hướng nghiệp
 • Cùng với các cán bộ khác trong Văn phòng tổ chức các buổi trao đổi nhóm với học sinh

CÁC KINH NGHIỆM KHÁC: Dịch một số đầu sách về tâm lý học

 • Cái Tôi và cái Nó (S. Freud)
 • Sâu xa hơn nguyên tắc không đổi (S. Freud)
 • Hiểu về tự kỷ (Jean-Noel Christine)
 • Giải thích chứng tự kỷ cho cha mẹ (Jean-Noel Christine)
 • Khai tâm về Phân tâm học (Jean-Noel Christine)
 • Những bí mật nho nhỏ, những lời nói dối nho nhỏ – khu vườn bí mật của trẻ em (Dana Castro)
 • Dora (S. Freud) – đang tiến hành.