VŨ THỊ HUỆ

Thạc Sĩ Tâm Lý

  • SỐ NĂM KINH NGHIỆM: 11 năm

  • HỌC VẤN: Thạc Sĩ Tâm Lý Học

  • THẾ MẠNH CHUYÊN MÔN

Tham vấn tâm lý cho trẻ em và phụ nữ

  • HƯỚNG NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN

Trẻ em, thanh thiếu niên và phụ nữ, bạo lực gia đình

  • KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

04/2020 – Nay: Tham vấn tâm lý MindCare

Tham vấn viên tâm lý

– Thực hiện các ca tham vấn cho trẻ em, phụ nữ và bạo lực gia đình

06/2012 – Hiện tại: Trung tâm Hỗ trợ Phát triển vì Phụ nữ và Trẻ em

Cán bộ giám sát đánh giá, điều phối dự án

12/2011 – 07/2012: Công ty TNHH và tư vấn tâm lý Ánh Dương

Tham vấn viên tâm lý

06/2011 – 04/2012: Cao đẳng nghề Văn LangLang Hà Nội

Giảng viên bộ môn tâm lý

05/2010 – 06/2011: Công ty cổ phần đầu tư tư vấn và đào tạo quản trị kinh doanh CFM

Hỗ trợ đào tạo kỹ năng mềm

2009: Trung tâm nghiên cứu phụ nữ Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Cộng tác viên

Ảnh hưởng của những tổn thương tâm lí ở nạn nhân bị nhiễm chất độc màu da cam/dioxin tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang đến cuộc sống của họ

Cộng tác viên