TRẦN ĐĂNG HƯNG

Thạc Sĩ Tâm Lý

  • BẬC CHUYÊN GIA/CHUYÊN VIÊN: CHUYÊN GIA
  • HỌC VẤN: Thạc Sĩ Tâm Lý Học

Trường Đại Học Giáo Dục, Đại Học Quốc Gia Hà Nội

  • THẾ MẠNH CHUYÊN MÔN

Tham vấn/trị liệu cho nhóm thân chủ có độ tuổi từ 18-35 về các vấn đề cá nhân và các bậc phụ huynh về phương pháp làm việc với trẻ em.

  • HƯỚNG NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN

Nhóm khách hàng gặp khó khăn liên quan đến tâm lý về những kết nối với bản thân, gia đình và xã hội.

  • KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

07/2020 – Nay: Tham vấn tâm lý MindCare

Tham vấn viên tâm lý khu vực Hà Nội

2019 – nay: Trường THCS&THPT Nguyễn Siêu

Chuyên viên tâm lý

2019: Dự án “Một giờ lắng nghe” – PsyHub

Nhà tham vấn

2019: Dự án Happiness Project

Trưởng ban chuyên môn/nhà tham vấn

2017: Tổ chức trẻ em Rồng Xanh

Chuyên viên tâm lý

2016: Trường Đại học FPT

Chuyên viên tâm lý

2014 – 2015: Trường PTLC Olympia

Chuyên viên tâm lý