TRẦN ĐĂNG HƯNG

Thạc Sĩ Tâm Lý

  • SỐ NĂM KINH NGHIỆM: 8 năm

  • HỌC VẤN: Thạc Sĩ Tâm Lý Học

Trường Đại Học Giáo Dục, Đại Học Quốc Gia Hà Nội

  • THẾ MẠNH CHUYÊN MÔN

Tham vấn cho nhóm đối tượng là trẻ em (dưới 18 tuổi) và các bậc phụ huynh

  • HƯỚNG NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN

Đối tượng khách hàng lớn tuổi hơn và muốn ưu tiên những rối nhiễu liên quan đến bệnh lý hơn là những ca tham vấn đơn thuần.

  • KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

07/2020 – Nay: Tham vấn tâm lý MindCare

Tham vấn viên tâm lý khu vực Hà Nội

2019 – nay: Trường THCS&THPT Nguyễn Siêu

Chuyên viên tâm lý

2019: Dự án “Một giờ lắng nghe” – PsyHub

Nhà tham vấn

2019: Dự án Happiness Project

Trưởng ban chuyên môn/nhà tham vấn

2017: Tổ chức trẻ em Rồng Xanh

Chuyên viên tâm lý

2016: Trường Đại học FPT

Chuyên viên tâm lý

2014 – 2015: Trường PTLC Olympia

Chuyên viên tâm lý