ÔN BÍCH NGỌC

Thạc Sĩ Tâm Lý

  • SỐ NĂM KINH NGHIỆM: 3 năm

  • HỌC VẤN: Thạc Sĩ Tâm Lý Học

Chuyên ngành Tâm lý học giáo dục – Trường Đại học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí MInh

  • THẾ MẠNH CHUYÊN MÔN

Tham vấn trị liệu tâm lý cho đối tượng trẻ tiểu học và trẻ vị thành niên liên quan đến các vấn đề về vấn đề học tập, hướng nghiệp, cảm xúc cô đơn và mối quan hệ gia đình…

  • HƯỚNG NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN

Tham vấn tâm lý cho đối tượng thanh niên và vị thành niên.

  • KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

07/2020 – Nay: Tham vấn tâm lý MindCare

Tham vấn viên tâm lý khu vực miền Nam

Tham vấn trị liệu tâm lý cho đối tượng trẻ tiểu học và trẻ vị thành niên liên quan đến các vấn đề về vấn đề học tập, hướng nghiệp, cảm xúc cô đơn và mối quan hệ gia đình…

2018 – hiện tại: Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh

Chuyên viên tham vấn tâm lý học đường

– Tham vấn tâm lý cho đối tượng vị thành niên

– Tham gia điều phối, tổ chức các hoạt động trị liệu tâm lý nhóm, workshop, … trong nhà trường.

2018 – hiện tại: Trường TH Lê Lai

Chuyên viên tham vấn tâm lý học đường

– Tham vấn tâm lý cho đối tượng trẻ tiểu học.

– Phối hợp với chuyên viên đặc biệt để hỗ trợ các bạn học sinh gặp khó khăn trong học tập tại trường.

2015 – 2019: Trung tâm Đào tạo và chăm sóc tinh thần Ý tưởng Việt

Giáo viên Kỹ năng sống

– Tham gia xây dựng giáo án kỹ năng sống

– Tham gia giảng dạy kỹ năng sống

2017: phòng tham vấn tâm lý Nhà văn hóa phụ nữ

Thực tập sinh

– Quan sát ca do các chuyên viên tâm lý thực hiện.

– Học tập lâm sàng và nghe phân tích ca do các chuyên viên tâm lý thực hiện.