NGUYỄN THỊ UYÊN

Chuyên viên Tham vấn Tâm Lý

  • BẬC CHUYÊN GIA/CHUYÊN VIÊN: CHUYÊN VIÊN

  • HỌC VẤN: Thạc sĩ tâm lý

Chuyên ngành Tâm lý học giáo dục, Tâm lý học lâm sàng trẻ em và vị thành niên tại Đại Học Giáo dục, Đại học Quốc Gia Hà Nội.

  • THẾ MẠNH CHUYÊN MÔN

Tham vấn trị liệu tâm lý cho đối tượng vị thành niên và thanh niên liên quan đến các vấn đề về trầm cảm, lo âu, mối quan hệ tình cảm,…

  • HƯỚNG NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN

Tham vấn tâm lý cho đối tượng thanh niên và vị thành niên.

  • KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

03/2020 – Nay: Tham vấn tâm lý MindCare

Tham vấn viên tâm lý

– Thực hiện các ca tham vấn cho thanh niên và vị thành niên liên quan đến các vấn đề lo âu, trầm cảm, mâu thuẫn các mối quan hệ…

10/2018 – hiện tại: Công ty TNHH truyền thông ứng dụng và phát triển giáo dục Việt Nam.

Tham vấn viên tâm lý

– Tham vấn tâm lý cho đối tượng vị thành niên và thanh niên

– Tham gia điều phối, tổ chức các hoạt động trị liệu tâm lý nhóm, workshop,…

09/2017 – nay: Dự án “Một giờ lắng nghe”

Tham vấn viên tâm lý

– Tham vấn tâm lý cho đối tượng vị thành niên và thanh niên

08/2017 – 10/2018: Công ty cổ phần Giáo dục Poky Tân Á Châu

Chuyên viên phát triển chương trình

– Biên soạn các chương trình kỹ năng sống

– Nghiên cứu, phát triển các chương trình kỹ năng sống

– Tham gia giảng dạy kỹ năng sống

02/2017 – 05/2017: Trung tâm sáng kiến sức khỏe và dân số CCIHP

Thực tập sinh

– Điều phối dự án: Hươu thủ lĩnh

– Hỗ trợ tổ chức: Ngày hội trẻ tự kỷ

– Xây dựng quy trình sàng lọc sự phát triển của trẻ

– Tham gia sàng lọc, đánh giá sự phát triển của trẻ tại BV Y Hà Nội