LÊ THỊ MINH TÂM

Thạc Sĩ Tâm Lý 

  • BẬC CHUYÊN GIA/CHUYÊN VIÊN: CHUYÊN GIA

  • HỌC VẤN: Thạc Sĩ

– Nhận bằng thạc sĩ Khoa học Xã hội về Sức Khoẻ, tại đại Học Mahidol Thái Lan năm 2008.
– Nhận Chứng Nhận Các khóa Học về Hành Vi Sức Khoẻ, Tham Vấn Tâm Lý tại Khoa Tâm Lý, Đại Học Nebraska, Mỹ năm 2007.
– Nhận bằng cử nhân tâm lý – Giáo Dục tại Khoa Tâm Lý, Đại Học Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh năm 2001.
– Nhận chứng nhận nhà thực hành Ngôn Ngữ tư duy cao cấp năm 2011-2012 tại Singapore
– Được huấn luyện chuyên môn tại Việt Nam, Thái Lan, Mỹ và Singapore, là người làm tham vấn và trị liệu tâm lý được hỗ trợ giám sát chuyên môn chuyên nghiệp và cung cấp giám sát cho các đồng nghiệp trẻ.
– Cô là cựu sinh viên chương trình IFP (Chương trình học bổng quốc tế) Việt Nam. Cô nhận học bổng cho chương trình học sau đại học tại Thái Lan và Mỹ
 
  • THẾ MẠNH CHUYÊN MÔN

Tham vấn về sức khoẻ sinh sản và tính dục, tâm lý sức khoẻ, sức khoẻ tinh thần, tham vấn tâm lý, công tác xã hội.

  • KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

10/2020 – nay: Tâm lý MindCare

Chuyên gia cộng tác khu vực Hồ Chí Minh

Hiện nay:

– Chi Hội trưởng Chi hội Tâm Lý Ứng dụng – Giáo dục Cộng đồng – Hoa Súng

– Nhà tham vấn tâm lý tại Đại Học RMIT Việt Nam, với kinh nghiệm hơn 18 năm làm việc trong lĩnh vực tham vấn tâm lý. Làm việc với đa dạng đối tượng và vấn đề.

2018 – 2013: Khoa Tâm Lý và Khoa Công tác Xã hội, ĐH KHXH&NV TP.HCM

Giảng dạy và là trưởng bộ phận tham vấn tâm lý của trung tâm tham vấn tâm lý và thực hành công tác xã hội

  • TÁC GIẢ SÁCH CHUYÊN MÔN

– Tiếp Cận Trị Liệu Nhận Thức Hành Vi Phối Hợp Giữa Lý Thuyết và Thực Hành (2013) nhà xuất bản Thời Đại;

– Sổ tay dành cho chuyên viên tâm lý (2020).

– Sách sắp xuất bản: Hiểu Đủ Để Bớt Lo