ĐÀM THỊ THÙY CHINH

Thạc sĩ Tâm lý học

  • SỐ NĂM KINH NGHIỆM: 8 năm

  • HỌC VẤN: Thạc sĩ Tâm lý học

– Thạc sĩ, chuyên ngành Tâm lý học lâm sàng – Bằng tham vấn trị liệu lâm sàng tại Singapore.

  • THẾ MẠNH CHUYÊN MÔN

Trị liệu, tham vấn CBT và Phân tâm cho thanh thiếu niên và người trưởng thành về trầm cảm, lo âu, OCD,PTSD…

  • HƯỚNG NGHIÊN CỨU:

Trị liệu phân tâm cho thanh thiếu niên và người trưởng thành về trầm cảm, lo âu, OCD, PTSD…

  • KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

10/2020 – Hiện tại: Tham vấn viên tâm lý Mindcare.

Thực hiện các case tham vấn – trị liệu cho thanh thiếu niên và người trưởng thành với các case rối nhiễu trầm cảm và lo âu, OCD, PTSD..

12/2019 – Hiện tại: Tham vấn trị liệu tâm lý có giám sát & kiểm huấn tại Viện sức khoẻ tâm thần Singapore (IMH).

Thực hiện các case tham vấn – trị liệu cho thanh thiếu niên và người trưởng thành với các case rối nhiễu trầm cảm và lo âu theo trường phái Phân tâm và CBT.

06/2017 – 9/2020: Tham vấn – Trị liệu tại Centre for Community Development in Southeast Asia (Trung tâm phát triển cộng đồng Đông Nam Á).

Thực hiện các case tham vấn – trị liệu cho thanh thiếu niên và người trưởng thành với các case rối nhiễu trầm cảm và lo âu theo trường phái Phân tâm và CBT.

06/2018 – 9/2018: Thực tập sinh tham vấn – trị liệu tâm lý tại Viện sức khoẻ tâm thần quốc gia (NIMH).

  • Thực hiện tham vấn trị liệu và cách sử dụng các trắc nghiệm lâm sàng trong chẩn đoán rối nhiễu tâm lý.
  • Tham vấn/ trị liệu các rối loạn tâm lý: Trầm cảm, stress, PTSD, lo âu…
  • Thực hành sử dụng các trắc nghiệm lâm sàng trong chẩn đoán rối nhiễu tâm lý.

04/2015-6/2018: Thực tập sinh tham vấn trị liệu tâm lý tại khoa tâm thần – Bệnh viện 103.

Tham vấn/ trị liệu các rối loạn tâm lý: Trầm cảm, stress, PTSD, lo âu…