ĐÀM THỊ THÙY CHINH

Thạc sĩ Tâm lý học

  • BẬC CHUYÊN GIA/CHUYÊN VIÊN: CHUYÊN GIA
  • HỌC VẤN: Thạc sĩ Tâm lý học

– Thạc sĩ, chuyên ngành Tâm lý học lâm sàng – Bằng tham vấn trị liệu lâm sàng tại Singapore.

– Chị Đàm Thị Thuỳ Chinh tham gia quá trình nghiên cứu và thực hành tâm lý lâm sàng có giám sát và kiểm huấn từ năm 2014. Trong quá trình thực hành nghề chị đã có những tích luỹ và sử dụng hiệu quả về các kỹ thuật trị liệu và số giờ thực hành ca có giám sát với các nhà trị liệu lâm sàng hàng đầu tại Singapore, Pháp.

  • THẾ MẠNH CHUYÊN MÔN

Thực hiện đánh giá, tham vấn, trị liệu theo mô hình CBT, DBT với các thân chủ là thanh thiếu niên và người trưởng thành có lo âu, stress, trầm cảm, rối loạn cảm xúc lưỡng cực, rối loạn ám ảnh cưỡng chế…

  • KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

10/2021 – Hiện tại: (Hình thức làm việc trực tiếp)

Nghiên cứu hệ thống các rối nhiễu tâm lý theo lý thuyết phân tâm và các trắc nghiệm phóng chiếu, nghiên cứu những tổn thương thời thơ ấu đối với sự hình thành nhân cách và chứng rối loạn nhân cách tại labo Paris – Pháp.

10/2020 – Hiện tại: (Hình thức làm việc online) Tham vấn, trị liệu tâm lý tại Tâm lý MinCare

Thực hiện các case tham vấn, trị liệu cho thanh thiếu niên và người trưởng thành có rối nhiễu tâm lý.

12/2019– 9/2022: (Hình thức làm việc trực tiếp và online) Tham vấn, trị liệu tâm lý có giám sát & kiểm huấn tại Viện sức khoẻ tâm thần Singapore (IMH)

Thực hiện các case tham vấn, trị liệu cho thanh thiếu niên và người trưởng thành gặp vấn đề về mặt sức khoẻ tinh thần có mong muốn hỗ trợ, đồng hành.

9/2019 – 9/2020: (Hình thức làm việc trực tiếp – bán thời gian). Trưởng phòng tham vấn, trị liệu tại Centre for Community Development in Southeast Asia

Thực hiện các case tham vấn, trị liệu, giám sát đồng đẳng, phân tích case, định hình trường hợp với những case gặp vấn đề về sức khoẻ tinh thần.

04/2015 – 9/2018: Trải qua các kỳ thực tập tham vấn, trị liệu tâm lý tại bệnh viện đại học quốc gia Singapore, Viện sức khoẻ tâm thần quốc gia (NIMH), Bệnh viện 103

• Thực hiện tham vấn trị liệu và cách sử dụng các trắc nghiệm lâm sàng trong chẩn đoán rối nhiễu tâm lý.

• Tham vấn/ trị liệu các rối loạn tâm lý: trầm cảm, stress, rối loạn stress sau sang chấn, rối loạn lo âu…

• Thực hành sử dụng các trắc nghiệm lâm sàng trong chẩn đoán rối nhiễu tâm lý.

  • CHỨNG CHỈ CHUYÊN MÔN

– Chứng chỉ Đánh giá nguy cơ tự tử và phòng ngừa tự sát cho thanh thiếu niên, 2020.

– Chứng chỉ sơ cứu tâm lý theo mô hình RAPID – Psychological First Aid, 2021.

– Chứng chỉ về sử dụng liệu pháp DBT tại The International Association Of Therapists – IAOTH

– Chứng chỉ tập huấn chuyên đề tâm thần học của Sydney Local Health District Mental Health Services – The University of Sydney

– Chứng chỉ về sử dụng liệu pháp hành vi & mô hình 7 giai đoạn tại Association for Behaviour Therapy and Behavioural Medicine in Dinklar, Germany, 2018

– Chứng chỉ đào tạo về phân tâm học liên quan đến tổn thương thời thơ ấu tại Sigmund Freud University Paris – Vienne.