NGUYỄN QUANG THẮNG

Chuyên gia hướng nghiệp

  • BẬC CHUYÊN GIA/CHUYÊN VIÊN: CHUYÊN GIA

  • HỌC VẤN

– Thành viên Hiệp hội Phát triển Nghề nghiệp châu Á Thái Bình Dương (APCDA)

– Học viên Cao học Chuyên ngành Định hướng Nghề nghiệp và Lãnh đạo, Trường Đại Học Nottingham Trent, Vương quốc Anh.

– Cử nhân Tâm lý học, Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn, Đại Học Quốc Gia Hà Nội. – Cử nhân Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

  • THẾ MẠNH CHUYÊN MÔN

– Đánh giá tổng quan vấn đề nghề nghiệp

– Xác định năng lực, tính cách, sở thích, giá trị nghề nghiệp của bản thân

– Tìm hiểu thị trường lao động và thế giới nghề nghiệp

– Hỗ trợ lập kế hoạch học tập, đào tạo, nghề nghiệp

– Tư vấn viết CV, Cover letter, hồ sơ LinkedIn, luyện phỏng vấn

  • KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

09/2023 – nay: Thành viên Hiệp hội Phát triển Nghề nghiệp châu Á Thái Bình Dương (APCDA)

10/2022 – 8/2023:  Đại học Anh quốc Việt Nam (BUV)

Vị trí: Chuyên viên Hướng nghiệp và Phát triển Sinh viên

Công việc:

– Tư vấn hướng nghiệp và thực tập cho sinh viên

– Tư vấn viết CV, Cover letter, hồ sơ LinkedIn, luyện phỏng vấn – Tổ chức các chương trình tham quan doanh nghiệp, diễn giả khách mời

– Hỗ trợ tổ chức BUV Career Fair

05/2020 – 10/2022: Đại học Anh quốc Việt Nam (BUV)

Vị trí: Cán bộ phòng Hỗ trợ Sinh viên Công việc:

– Hỗ trợ giải đáp các thắc mắc của sinh viên

– Quản lý chuyên cần của sinh viên

09/2019 – 01/2020: Tổ chức Hướng nghiệp Quốc tế Edutas

Vị trí: Chuyên viên Hướng nghiệp

Công việc:

– Hỗ trợ tham vấn hướng nghiệp cho học sinh và sinh viên – Tổ chức các chương trình giáo dục hướng nghiệp cho học sinh THPT

09/2019 – 8/2023: Dự án Shape Your Future – JCI Hanoi

Vị trí: Chuyên viên Hướng nghiệp

Công việc:

Tham vấn hướng nghiệp cho học sinh tại 13 trường THPT tại Hà Nội và các tỉnh thành phía Bắc.

12/2020 – 8/2023: Quỹ Hỗ trợ Phát triển Thanh niên (FYE)

Vị trí: Chuyên viên Hướng nghiệp

Công việc:

– Diễn giả buổi chia sẻ “Tầm quan trọng của gap year trong việc lập kế hoạch nghề nghiệp”.

– Tham vấn hướng nghiệp cho học sinh THPT có nhu cầu.