NGUYỄN MINH CHI

Chuyên viên hướng nghiệp

  • BẬC CHUYÊN GIA/CHUYÊN VIÊN: CHUYÊN VIÊN

  • HỌC VẤN

Cử nhân Luật kinh tế – quốc tế, Đại học luật Hà Nội, 2000

Thạc sỹ Luật học, Đại học luật Hà nội, 2002

Chứng chỉ tham vấn – International coach certification, International coach federation, (https://certifiedcoachesalliance.com), 2021

Chứng nhận hoàn thành khóa học tổng quan tâm lý học, Mivera education, 2021

Chứng nhận hoàn thành khóa học tâm lý học phát triển, Mivera education, 2021

Chứng chỉ hoàn thành khóa học “The 7 habits of highly effective people”, FranklinCovey, 2022

Chuyên viên Giáo dục và Tư vấn Hướng nghiệp, Hướng nghiệp Sông An, 2023

Chứng chỉ hoàn thành khóa học “Leading at the speed of trust”, FranklinCovey, 2023

Chứng chỉ bồi dưỡng năng lực tư vấn cho giáo viên phổ thông làm công tác tư vấn cho học sinh, Đại học sư phạm Hà nội, 2023

Hiện đang theo học Thạc sỹ tâm lý học – Đại học SP Hà nội

  • THẾ MẠNH CHUYÊN MÔN

Tư vấn hướng nghiệp cho người đi làm, sinh viên, học sinh

Hỗ trợ giải quyết xung đột trong mối quan hệ gia đình

  • KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

2022- nay:

life coach & parent coach

8/2014 – nay:

Công tác tại Vpbank với vị trí Trưởng phòng phát triển sản phẩm và số hóa, Khối Định chế tài chính và ngân hàng giao dịch, Vpbank và vị trí hiện tại là Phó giám đốc Trung tâm Ngân hàng giao dịch, Khối Thị trường tài chính và Ngân hàng giao dịch, Vpbank

2007 – 8/2014:

Công tác tại Techcombank với các vị trí Trưởng phòng phát triển sản phẩm tài trợ thương mại và tài trợ chuỗi, Khối Ngân hàng giao dịch; Trường phòng quản trị danh mục, Khối Khách hàng Doanh nghiệp lớn; Trưởng phòng phát triển sản phẩm, Khối khách hàng doanh nghiệp,

2006-2007:

Giám đốc quan hệ khách hàng cao cấp, Ngân hàng VIB

2002-2006:

Công tác tại Techcombank với các vị trí Chuyên viên cao cấp tái thẩm định và quản lý rủi ro, Khối quản trị rủi ro; Chuyên viên tái thẩm định và quản lý rủi ro, Chi nhánh Thăng Long, Techcombank; Chuyên viên kiểm soát nội bộ, Phòng kiểm soát nội bộ

2001-2002:

Công tác tại Công ty tư vấn và kiểm toán Mekong, Hà nội, vị trí Trợ lý giám đốc

2000-2001

Công tác tại Công ty may Hanotex, vị trí Chuyên viên phòng xuất nhập khẩu,

HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG

  • Đồng hành cùng con với trí tuệ cảm xúc – tổ chức chương trình cho 30 phụ huynh học sinh, 4/2021
  • Khóa học cùng con hướng nghiệp – tổ chức chương trình cho 32 phụ huynh học sinh 7/2023
  • Tham gia tư vấn trong Hội chợ Hướng nghiệp, Trường THCS Alpha, Trường THPT Phạm Văn Đồng năm 2022, 2023
  • Tổ chức các workshop cho đồng nghiệp về: kỹ năng tổ chức và điều phối cuộc họp, kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp hiệu quả (2022, 2023)