TỪ MINH PHƯƠNG

Chuyên viên Tham vấn, Trị liệu tâm lý

  • BẬC CHUYÊN GIA/CHUYÊN VIÊN: CHUYÊN VIÊN

  • HỌC VẤN

– Cử nhân Tâm lý học loại Giỏi, Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội.

– Tham gia các khoá tập huấn Hỗ trợ tâm lý cho học sinh THCS do Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Tâm lý Giáo dục Sunrise và Tổ chức Good Neighbors International phối hợp thực hiện.

– Tham gia Khoá tập huấn trực tuyến Hỗ trợ tâm lý xã hội cho bệnh nhân mắc COVID-19 và gia đình – Khoa Công tác Xã hội – Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội.

– Tham gia các khóa tập huấn Hỗ trợ tâm lý cho phụ nữ, trẻ em là nạn nhân của bạo lực, xâm hại và mua bán người do Trung tâm phụ nữ và phát triển tổ chức.

  • THẾ MẠNH CHUYÊN MÔN

– Đánh giá tâm lý tổng quan các rối nhiễu trầm cảm, lo âu,… bằng các thang đo/ bảng kiểm/ trắc nghiệm đã được chuẩn hóa.

– Tham vấn trị liệu các vấn đề sức khoẻ tâm thần cho đối tượng trẻ vị thành niên (từ 12 đến 15 tuổi) và thanh niên trẻ (từ 16 đến 25 tuổi).

– Sơ cứu các hành vi tự hại – tự sát, tham vấn trị liệu rối loạn trầm cảm, rối loạn lo âu, rối loạn căng thẳng, rối loạn ăn uống,..vv..vv 

– Hỗ trợ các vấn đề về sức khỏe tâm thần từ bối cảnh bạo lực gia đình, bạo lực học đường, các khó khăn trong mối quan hệ tình cảm,…vv..vv…

– Liệu pháp tham vấn/trị liệu sử dụng: CBT, REBT, DBT.

– Sử dụng kết hợp các kỹ năng lắng nghe, kỹ năng thấu cảm, kỹ năng thông đạt, kỹ năng đặt câu hỏi..vv.. và những kỹ năng tham vấn khác để xây dựng môi trường tham vấn an toàn tin cậy, ghi nhận những điểm mạnh và các bước tiến dù là nhỏ nhất của thân chủ; khuyến khích thân chủ bộc lộ những niềm tin sâu sắc từ bên trong, từng bước hỗ trợ thân chủ xây dựng hệ thống niềm tin mới tích cực và lành mạnh hơn.

  • KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

05/2024 – Nay: Trung tâm tham vấn trị liệu tâm lý MindCare

Vị trí: Chuyên viên tâm lý

10/2023 – Hiện nay: Viện Đào tạo Tâm lý Wisdom Viet

Vị trí: Chuyên viên tâm lý

Công việc: 

– Đánh giá, sàng lọc các vấn đề tâm lý cho thân chủ đa dạng lứa tuổi.

– Tham vấn tâm lý trong khoảng 60 phiên và xây dựng kế hoạch can thiệp cho thân chủ trong độ tuổi từ 16 đến 30 tuổi gồm các hình thức: tham vấn cá nhân trực tiếp và phiên tham vấn cá nhân trực tuyến.

– Thực hành các phiên giám sát ca đồng đẳng và tiếp nhận các phiên giám sát ca bậc cao.

– Viết báo cáo cho các ca hỗ trợ tâm lý phụ trách.

08/2023 – 10/2023: Hệ thống giáo dục Alpha School

Vị trí: Chuyên viên tâm lý học đường khối Trung học (Khối 6 & khối 7)

Công việc:

– Đánh giá, sàng lọc các vấn đề tâm lý cho học sinh.

– Xây dựng giáo án và giảng dạy bộ môn Giáo dục Cảm xúc Xã hội (SEL) cho 11 lớp.

– Điều phối lớp học theo phương pháp vòng tròn.

– Tham vấn tâm lý cá nhân trực tuyến cho học sinh khối 7.

– Tư vấn và phối hợp hỗ trợ cho GVCN các khối 6, 7.

– Quản lý hồ sơ, viết báo cáo và sắp xếp lịch tham vấn cho các ca hỗ trợ tâm lý.

04/2023 – 06/2023: Trung tâm Trợ giúp Xã hội Ngôi nhà Bình Yên

Vị trí: Chuyên viên tham vấn tâm lý

Công việc:

– Đánh giá, sàng lọc các vấn đề tâm lý cho thân chủ là nạn nhân bị xâm hại, mua bán và bạo lực.

– Tham vấn, sơ cứu tâm lý khoảng hơn 10 phiên cho thân chủ gồm phụ nữ (độ tuổi từ 19 đến 45) và trẻ em (từ 10 đến 17 tuổi) 

– Hỗ trợ tổ chức và tham gia các Hội thảo Tập huấn về Quyền Phụ nữ và Trẻ em. 

– Xây dựng và giảng dạy 03 chủ đề Giáo dục Cảm xúc – Xã hội cho trẻ tạm trú trong độ tuổi từ 10 đến 17 tuổi tại nhà tạm trú.

– Trực đường dây nóng, quản lý fanpage, quản lý hồ sơ, viết báo cáo và sắp xếp lịch tham vấn cho các ca hỗ trợ tâm lý.

09/2022 – 03/2023: Trung tâm Tâm lý MaCi Care

Vị trí: Chuyên viên tham vấn tâm lý

Công việc: 

– Tham vấn sơ cứu tâm lý trực tuyến khoảng 20 phiên cho thân chủ từ 16 đến 35 tuổi.

– Hỗ trợ tổ chức và tham gia các workshop về hướng nghiệp, tiền hôn nhân…

– Trực đường dây nóng, quản lý fanpage, quản lý hồ sơ, viết báo cáo và sắp xếp lịch tham vấn cho các ca hỗ trợ tâm lý.

04/2022 – 09/2023: Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Tâm lý Giáo dục Sunrise 

Vị trí: Chuyên viên tâm lý học đường tại các điểm trường THCS Ngô Sĩ Liên & trường Liên cấp Marie Curie

Công việc:

– Đánh giá, sàng lọc các vấn đề tâm lý cho học sinh THCS.

– Tham vấn tâm lý trực tiếp khoảng 80 phiên cho học sinh THCS gồm các hình thức: phiên tham vấn cá nhân và phiên tham vấn nhóm.

– Tư vấn hướng nghiệp cơ bản cho học sinh khối 9.

– Tư vấn phối hợp hỗ trợ cho giáo viên và cha mẹ học sinh.

– Thực hành các phiên giám sát ca đồng đẳng.

– Tham gia tổ chức tại sự kiện “Ngày hội Tham vấn” (THCS Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) và “Ngày làm việc hạnh phúc” (MH Group) do tổ chức GNI (Good Neighbor International) và Trung tâm Sunrise phối hợp thực hiện.

– Xây dựng và giảng dạy trực tuyến, trực tiếp chương trình phòng ngừa học cho học sinh khối 7.

– Trực đường dây nóng, quản lý fanpage, quản lý hồ sơ, viết báo cáo và sắp xếp lịch tham vấn cho các ca hỗ trợ tâm lý.

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG

– Giải Nhì vòng Chung Khảo cuộc thi Nghiên cứu Khoa học Sinh viên năm 2020. 

– Giải Nhất cấp Khoa cuộc thi Nghiên cứu Khoa học Sinh viên năm 2021.