PHẠM NGỌC LONG

Thạc sĩ tâm lý học lâm sàng

  • BẬC CHUYÊN GIA/CHUYÊN VIÊN: CHUYÊN VIÊN

  • HỌC VẤN: Thạc sĩ tâm lý học lâm sàng

–  2014 – 2018: Cử nhân chuyên ngành tham vấn – trị liệu của Khoa Tâm lý học, trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh.

– 2019 – 2022: Thạc sĩ tâm lý học lâm sàng trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh.

  • THẾ MẠNH CHUYÊN MÔN

Kinh nghiệm làm việc chuyên sâu với thân chủ là thanh thiếu niên và người trưởng thành về các vấn đề sau:

– Tìm hiểu và phát triển cá nhân. Các vấn đề về hình ảnh bản thân.

– Các vấn đề về khó khăn trong mối quan hệ và cách thức gắn bó.

– Các vấn đề liên quan đến sang chấn.

– Các vấn đề tâm bệnh như rối loạn khí sắc, rối loạn lo âu, rối loạn liên quan đến stress,…

– Lượng giá tâm lý về tính cách và các khó khăn tâm lý chủ đạo.

  • KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

4/2022 – Nay: Chuyên viên tâm lý tại Tâm lý MindCare

2020 – Nay: Chuyên viên tâm lý của văn phòng tâm lý Tí Tách

– Tham vấn và trị liệu tâm lý cho trẻ vị thành niên và người trưởng thành về các vấn đề tâm bệnh và những vấn đề khó khăn trong đời sống.

– Lượng giá cấu trúc nhân cách và các chủ đề tâm lý chủ đạo bằng test phóng chiếu.

2021 – Nay: Chuyên viên tâm lý của công ty Dynamic Consulting

– Tham vấn tâm lý cho nhân viên của các công ty cộng tác về các vấn đề khó khăn trong công việc, mối quan hệ, quản lý cảm xúc,…

2021 – 2022: Giảng viên tâm lý của trường THCS Tuệ Đức

– Dạy kỹ năng và kiến thức tâm lý cho học sinh của trường.

– Tham vấn tâm lý cho học sinh có khó khăn liên quan đến tâm lý.

– Sàng lọc học sinh có rối loạn phát triển và rối loạn tâm thần nặng cho trường.

2019 – 2021: Chuyên viên tâm lý tại bộ môn tâm thần Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh

– Trị liệu tâm lý cho bệnh nhân nội trú và ngoại trú của bệnh viện.

– Hỗ trợ bác sĩ tâm thần trong công tác đánh giá và lượng giá tình trạng sức khỏe tình thần của bệnh nhân.

3/2019 – 5/2019: Cộng tác viên tại bệnh viện Nhi Trung Ương Hà Nội

– Tham vấn và trị liệu tâm lý cho trẻ em và trẻ vị thành niên.

– Thực hiện cái bài test đánh giá về rối loạn phát triển và sức khỏe tình thần cho trẻ em.

2018 – 2019: Cộng tác viên của Khoa tâm lý bệnh viện Quận 2

– Tham vấn và trị liệu tâm lý cho trẻ em và trẻ vị thành niên.

– Hỗ trợ công tác nghiên cứu khoa học của Khoa.