PHẠM HOÀI THU

Chuyên viên Tham vấn, Trị liệu tâm lý

  • BẬC CHUYÊN GIA/CHUYÊN VIÊN: CHUYÊN VIÊN

  • HỌC VẤN

– Cử nhân Khoa học Tâm lý, Trường Đại Học Deakin, Melbourne, Úc.

– Học viên Cao học Chuyên ngành Tâm lý Lâm Sàng Ứng Dụng, Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn, Đại Học Quốc Gia Hà Nội.

– Số giờ thực hành: 528 giờ

  • THẾ MẠNH CHUYÊN MÔN

– Đánh giá tâm lý tổng quan, tham vấn – trị liệu lo âu, trầm cảm, stress, mất mát và đau buồn, lòng tự trọng thấp.

– Tham vấn học đường, các vấn đề liên quan đến học tập cho học sinh, lo âu học đường, hướng nghiệp.

– Hỗ trợ giải quyết xung đột trong các mối quan hệ

  • KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

03/2023 – nay: Tự do

Công việc: Đánh giá, tham vấn cho thân chủ với vấn đề đa dạng, chủ yếu là người trường thành

09/2022 – 02/2023: Trung tâm Tham vấn Tâm lý và Giáo dục Sunrise

Vị trí: Chuyên viên Tâm lý

Công việc:

+ Đánh giá, tham vấn – trị liệu cho thân chủ với vấn đề đa dạng, chủ yếu là trẻ vị thành niên

+ Xây dựng và giảng dạy các chương trình phòng ngừa cho 3 cấp 1, 2 và 3

09/2021 – 03/2022: Công ty TNHH Nghiên cứu và Ứng dụng Tâm lý DR.PSY

Vị trí: Chuyên viên Tâm lý

Công việc: Đánh giá, tham vấn cho thân chủ với vấn đề đa dạng, chủ yếu là người trường thành