NGUYỄN ĐỨC LƯƠNG

Chuyên viên Tham vấn, Trị liệu tâm lý

  • BẬC CHUYÊN GIA/CHUYÊN VIÊN: CHUYÊN VIÊN

  • HỌC VẤN

– Cử nhân Tâm lý học chuyên ngành Tâm lý học Tham vấn, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội.

– Học viên Cao học chuyên ngành Tâm lý học Lâm sàng Ứng dụng, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội.

  • THẾ MẠNH CHUYÊN MÔN

– Đánh giá tâm lý tổng quan, tham vấn – trị liệu cho các thân chủ là thanh thiếu niên và người trưởng thành gặp các vấn đề về lo âu, trầm cảm, stress và những khủng hoảng trong công việc, đời sống.

– Tham vấn hỗ trợ thân chủ giải quyết xung đột trong các mối quan hệ tình yêu, hôn nhân, gia đình hoặc các khó khăn tâm lý học đường.

– Tham vấn chăm sóc sức khỏe tinh thần cho cá nhân và gia đình

  • KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

2022 – Hiện tại: Tham vấn độc lập có giám sát

Vị trí: Chuyên viên tham vấn tâm lý

Công việc: Tham vấn, trị liệu tâm lý cho các cá nhân gặp nan đề tâm lý hoặc các vấn đề sức khỏe tâm thần trong cuộc sống

02/2023: Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Vị trí: Chuyên viên tham vấn tâm lý học đường

Công việc: Tham vấn tâm lý cá nhân, nhóm cho học sinh, phụ huynh, giáo viên trong trường học. Xây dựng các chương trình phòng ngừa các vấn đề tâm lý và chăm sóc cho sức khỏe tinh thần học đường

2022 – 2023: Dự án Giúp mình hiểu mình

Vị trí: Tham vấn viên tập sự

Công việc: Thực hành tham vấn tâm lý miễn phí, có giám sát cho các thân chủ là thanh thiếu niên và người trưởng thành đang gặp khó khăn tâm lý

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG

2021 – Tình nguyện viên hỗ trợ tâm lý cho nạn nhân Covid – 19

2022 – Tham vấn tâm lý miễn phí, tham vấn tâm lý chi phí thấp

2023 – Điều phối viên dự án School of well being