CHU THỊ THUỲ HƯƠNG

Chuyên viên Tham vấn, Trị liệu tâm lý

  • BẬC CHUYÊN GIA/CHUYÊN VIÊN: CHUYÊN VIÊN

  • HỌC VẤN

– Cử nhân Tâm lý học, Trường Đại Học Văn Hiến.

– Học viên Cao học Chuyên ngành Tâm lý học Lâm Sàng, Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn, Đại Học Quốc Gia TPHCM.

  • THẾ MẠNH CHUYÊN MÔN

– Tham vấn – trị liệu trên các vấn đề về lo âu, trầm cảm, có ý định tự sát, sang chấn tâm lý, nghiện chất, khó khăn trong mối quan hệ tình yêu, hôn nhân, gia đình.

  • KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

09/2022 – Hiện nay: Các hội tâm lý – giáo dục

Vị trí: Tâm lý gia 

Công việc: Tham vấn – Trị liệu Tâm lý

03/2024 – hiện nay: Đại học Tôn Đức Thắng

Vị trí: Chuyên viên Tâm lý

Công việc:  Tổ chức và thực hiện các chuyên đề tâm lý nhóm

07/2021 – 02/2022: Hội Tâm Lý Trị Liệu Việt Nam

Vị trí: Chuyên viên hỗ trợ tâm lý xã hội

Công việc: Tham vấn Tâm lý 

07/2019 – 03/2021: Trung tâm Điều dưỡng và Cai nghiện Ma túy Thanh Đa 

Vị trí: Cán bộ Giáo vụ – Tư vấn Tâm lý

Công việc: Tham vấn – Trị liệu Tâm lý

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG

07/2021 – 02/2022: Hội Tâm Lý Trị Liệu Việt Nam

Vị trí: Chuyên viên hỗ trợ tâm lý xã hội

Công việc: Tình nguyện viên hỗ trợ tâm lý xã hội khẩn cấp trong đại dịch Covid” – PSFA