LÊ HOÀNG DIỆU ANH

Chuyên viên Tham vấn, Trị liệu tâm lý

  • BẬC CHUYÊN GIA/CHUYÊN VIÊN: CHUYÊN VIÊN

  • HỌC VẤN

– Học viên cao học, Chuyên ngành Tham vấn Sức khoẻ tâm thần, Trường Đại học
Boston (Boston College, MA, USA); Nhận học hổng toàn phần bậc thạc sĩ Fulbright
năm học 2024 – 206 (Học bổng chính phủ Mỹ)
– Cử nhân Tâm lý học, chuyên ngành Tâm lý lâm sàng, Trường Đại Học Khoa Học Xã
Hội Và Nhân Văn, Đại Học Quốc Gia Hà Nội.
– Cử nhân Quản lý công, Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân

  • THẾ MẠNH CHUYÊN MÔN

Kinh nghiệm làm việc chuyên môn với thân chủ là người trẻ trưởng thành, người trưởng
thành, cộng đồng dễ bị tổn thương (người dân tộc thiểu số, người khuyết tật, phụ nữ và trẻ
em gái, cộng đồng LGBTQ+), cộng đồng chịu ảnh hưởng bởi ung thư và các bệnh thể lý.
Các chủ đề làm việc bao gồm, nhưng không hạn chế các vấn đề được liệt kê ở dưới đây:
– Đánh giá và can thiệp các rối nhiễu tâm lý, vấn đề tâm lý
– Tham vấn – trị liệu lo âu, trầm cảm, căng thẳng, căng thẳng sau sang chấn
– Sang chấn và ứng phó với sang chấn (sang chấn tuổi thơ và sang chấn tuổi trưởng
thành)
– Xoa dịu mất mát, đau buồn
– Xây dựng những cơ chế ứng phó với các áp lực trong cuộc sống, trong/do các mối
quan hệ, trong học tập và trong các tình huống khác
– Xây dựng và duy trì những kết nối lành mạnh và nuôi dưỡng (trong và ngoài gia
đình)
– Giúp đỡ người bệnh ung thư, người chăm sóc người bệnh phát triển những cơ chế
ứng phó thích nghi và hiệu quả, tăng chất lượng cuộc sống
– Tư vấn hướng nghiệp, tìm ra điểm mạnh của bản thân, vượt qua khủng hoảng bản sắc
– Các vấn đề xuyên suốt trong phát triển vòng đời
Quan điểm tiếp cận: Trị liệu tích hợp, Thân chủ trọng tâm, Tiếp cận nhận thức hành vi , Tập
trung vào điểm mạnh, Trị liệu hành vi biện chứng.

  • KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
4/2023- nay:  Tham vấn – trị liệu tâm lý tại Tâm lý MindCare
 
10/2023 – nay: Sáng lập, Giám đốc điều hành, Tham vấn viên tại Sáng kiến
DNXH PsyCancer Talk – Trò chuyện tâm lý về ung thư
 
1/2023 – nay: Research Fellow (Nghiên cứu viên cộng sự) – Dự án “Self Help Plus” Quản lý căng thẳng cho bệnh nhân ung thư vú
– Dự án phối hợp giữa Đại học Boston, Viện Ung Thư Quốc Gia, 6 bệnh
viện trên khắp 3 miền, 2 trường đại học Việt Nam
 
1/2022 – nay: Tham vấn, trị liệu tâm lý cho người gặp khó khăn tâm lý trong các
mối quan hệ và công việc, gia đình, rối loạn sức khỏe tâm thần (Tham vấn có
giám sát)
 
9/2021 – 1/2022: Bệnh viện Tâm thần Phú Thọ
Hoàn thành 600 giờ thực hành có giám sát chuyên sâu về Tâm lý lâm sàng
(Đánh giá, Điều trị, Trị liệu tâm lý – Tâm thần chuyên sâu) tại Bệnh viện
Tâm thần Ban ngày Mai Hương; Khoa Tâm bệnh – Bệnh viện Nhi Trung
ương.
 
5/2023 – 12/2023: Hợp đồng bán thời gian với Đại học New York
– Tổ chức Hội thảo Sức khoẻ Tinh thần Đông Nam Á (2022)
– Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn, kết nối các học giả của các
trường đại học Mỹ với cộng đồng làm việc chuyên môn về tâm lý và sức
khoẻ tinh thần tại Đông Nam Á
 
  • CÁC KINH NGHIỆM KHÁC
8/2022 – nay: Trợ lý nghiên cứu (Nghiên cứu của Tiến sĩ Đại học Harvard)
– Tên nghiên cứu: Sức khỏe tinh thần Đông Nam Á: Đánh giá nhu cầu và
Phân tích bối cảnh
 
3/2023 – 7/2023: Tư vấn, giảng viên đào tạo dự án “Sức khoẻ tinh thần thanh
thiếu niên: Câu chuyện hình ảnh”
– Sự hợp tác giữa Trường Y tế Công cộng Toàn cầu thuộc Đại học New
York, HealthRight International và Pacific Links Foundation
 
2019 – 2023: Quản lý dự án, Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông
(Tổ chức phi lợi nhuận)
– Là đầu mối làm việc các dự án về “Digital well-being”, và “Digital
Safety”; hợp tác với Liên Hợp Quốc, UNESCO, Hội đồng Anh và các tổ
chức quốc tế khác
  • HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG

2022 – nay: Trợ giúp tâm lý miễn phí dự án “Giúp mình hiểu mình”.

2022 – 2023: Diễn đàn Thanh niên Quản trị Liên Hợp Quốc

Xây dựng workshop “An toàn mạng của trẻ em – những ý nghĩa về mặt sức khoẻ tinh thần” tổ chức vào tháng 10 tại Phần Lan

2021: Cộng tác viên nội dung dự án InPsychOut; Diễn giả workshop Tìm hiểu về việc học ngành tâm lý

2013 – 2017: Tham gia vào các hoạt động hỗ trợ cộng đồng với vai trò lãnh đạo, tổ chức

Workshop Future Worforce (YSEALI tổ chức): 1 trong 8 người đại diện từ Việt Nam tham dự

Dự án Vietnam Youth Parliament (2018): Phó trưởng ban Điều hành, dự án thắng quỹ AIEF của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ