LÊ HOÀNG DIỆU ANH

Chuyên viên Tham vấn, Trị liệu tâm lý

  • BẬC CHUYÊN GIA/CHUYÊN VIÊN: CHUYÊN VIÊN

  • HỌC VẤN

– Cử nhân Tâm lý học, chuyên ngành Tâm lý lâm sàng, Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn, Đại Học Quốc Gia Hà Nội.

  • THẾ MẠNH CHUYÊN MÔN

Kinh nghiệm làm việc chuyên môn với thân chủ là người trẻ trưởng thành, người trưởng thành, cộng đồng yếu thế (người dân tộc thiểu số, người khuyết tật, phụ nữ và trẻ em gái, cộng đồng LGBTQ+), người bị ảnh hưởng bởi những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như bệnh nhân ung thư về bao gồm, nhưng không hạn chế các vấn đề được liệt kê ở dưới đây; qua quan điểm tiếp cận thân chủ trọng tâm, tiếp cận nhận thức hành vi, trị liệu hành vi biện chứng và tập trung vào điểm mạnh.

– Đánh giá tâm lý, tham vấn – trị liệu lo âu, trầm cảm, stress sau sang chấn

– Tư vấn hướng nghiệp, tìm ra điểm mạnh của bản thân, vượt qua khủng hoảng bản sắc

– Xây dựng những cơ chế ứng phó với các áp lực trong cuộc sống, trong/do các mối quan hệ, trong học tập và trong các tình huống khác

– Xây dựng và duy trì những kết nối lành mạnh và nuôi dưỡng (trong và ngoài gia đình)

– Ứng phó với những sự kiện sang chấn

– Giúp đỡ người bệnh ung thư, người chăm sóc người bệnh phát triển những cơ chế ứng phó thích nghi và hiệu quả, tăng chất lượng cuộc sống

– Xoa dịu mất mát, đau buồn

  • KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

4/2023 – nay: Cộng tác viên tham vấn – trị liệu tâm lý tại Tâm lý MindCare

1/2023 – nay: Thành viên nòng cốt – Dự án “Self Help Plus” Quản lý căng thẳng cho bệnh nhân ung thư vú

Dự án phối hợp giữa Đại học New York, Viện Ung Thư Quốc Gia, 8 bệnh viện trên khắp 3 miền, 2 trường đại học Việt Nam

1/2022 – nay: Tham vấn, trị liệu tâm lý cho người gặp khó khăn tâm lý trong các mối quan hệ và công việc, gia đình, rối loạn sức khỏe tâm thần (Tham vấn có giám sát)

10/2022 – nay: Tham vấn, trị liệu tâm lý cho cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bệnh ung thư (bệnh nhân, người khỏi bệnh, người chăm sóc bệnh nhân) (Tham vấn có giám sát)

9/2021 – 1/2022: Bệnh viện Tâm thần Phú Thọ

Hoàn thành 100 giờ thực hành có giám sát chuyên sâu về Tâm lý lâm sàng (Đánh giá, Điều trị, Trị liệu tâm lý – Tâm thần chuyên sâu) tại Bệnh viện Tâm thần Phú Thọ.

5/2023 – nay: Hợp đồng bán thời gian với Đại học New York

Tổ chức Hội thảo Sức khỏe Tinh thần Đông Nam Á (2022)

Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn, kết nối các học giả của các trường đại học Mỹ với cộng đồng làm việc chuyên môn về tâm lý và sức khỏe tinh thần tại Đông Nam Á

  • CÁC KINH NGHIỆM KHÁC

8/2022 – nay: Trợ lý nghiên cứu (Nghiên cứu của Tiến sĩ Đại học Harvard)

Tên nghiên cứu: Sức khỏe tinh thần Đông Nam Á: Đánh giá nhu cầu và Phân tích bối cảnh

3/2023 – 7/2023: Tư vấn, giảng viên đào tạo dự án “Sức khoẻ tinh thần thanh thiếu niên: Câu chuyện hình ảnh”

Sự hợp tác giữa Trường Y tế Công cộng Toàn cầu thuộc Đại học New York, HealthRight International và Pacific Links Foundation

2019 – 2021: Quản lý dự án, Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông (Tổ chức phi lợi nhuận)

Là đầu mối làm việc các dự án về “Digital well-being”, và “Digital Safety”; hợp tác với Liên Hợp Quốc, UNESCO, Hội đồng Anh và các tổ chức quốc tế khác

  • HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG

2022 – nay: Trợ giúp tâm lý miễn phí dự án “Giúp mình hiểu mình”.

2022 – 2023: Diễn đàn Thanh niên Quản trị Liên Hợp Quốc

Xây dựng workshop “An toàn mạng của trẻ em – những ý nghĩa về mặt sức khoẻ tinh thần” tổ chức vào tháng 10 tại Phần Lan

2021: Cộng tác viên nội dung dự án InPsychOut; Diễn giả workshop Tìm hiểu về việc học ngành tâm lý

2013 – 2017: Tham gia vào các hoạt động hỗ trợ cộng đồng với vai trò lãnh đạo, tổ chức

Workshop Future Worforce (YSEALI tổ chức): 1 trong 8 người đại diện từ Việt Nam tham dự

Dự án Vietnam Youth Parliament (2018): Phó trưởng ban Điều hành, dự án thắng quỹ AIEF của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ