TỔNG THỊ KHÁNH HUYỀN

Ths Tâm lý, Chuyên gia Tâm lý doanh nghiệp

  • BẬC CHUYÊN GIA/CHUYÊN VIÊN: CHUYÊN GIA

  • HỌC VẤN: Thạc sĩ Tâm lý học

Hệ cao học của trường đại học Toulouse II – Le Mirail Pháp, thuộc phân ngành tâm lý của đại học Pháp ngữ

  • THẾ MẠNH CHUYÊN MÔN

Tham vấn, trị liệu tâm lý cho đối tượng là thanh niên và người trưởng thành

Đào tạo, tập huấn các kỹ năng tâm lý cho quản lý, nhân viên tại doanh nghiệp

  • KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

7/2022 – nay: Trường Đại học Thăng Long

Tham vấn – trị liệu cá nhân

Hướng dẫn tâm lý nhóm

Điều phối chương trình tham vấn đồng trang lứa

Hỗ trợ cán bộ, giảng viên trong trường khi làm việc với sinh viên

4/2022 – nay: Tâm lý MindCare

Chuyên gia đào tạo cho các tổ chức, doanh nghiệp

Tham vấn, trị liệu tâm lý cho thanh niên và người trưởng thành

3/2018 – 4/2022: Nhà tâm lý tại Samsung Electronic Vietnam Thái Nguyên

– Tổ chức các buổi toạ đàm, workshop cho nhân viên

– Quản lý về các chủ đề đánh giá nhân viên, kỹ năng giao tiếp trong môi trường lao động, kỹ năng quản lý cảm xúc,…

– Đào tạo nhân viên về kiến thức tâm lý

– Tư vấn nhóm

– Đào tạo kỹ năng mềm

– Đánh giá, theo dõi và hỗ trợ trường hợp đặc biệt.

– Phát triển mạng lưới cộng tác viên tư vấn tâm lý tại công ty

– Tổ chức tọa đàm tâm lý trực tiếp và online

Tháng 6/2014 – 10/2016 : Nhà tâm lý tại trung tâm dạy nghề nhân đạo KOTO Hà Nội

– Làm đánh giá : sàng lọc đầu vào và đầu ra, đánh giá định kỳ sức khỏe tâm trí của học viên.
– Trị liệu cá nhân : hysteria, lo âu, trầm cảm, sang chấn, thích nghi học đường…
– Hỗ trợ phát triển nguồn lực con người : làm chuỗi tập huấn tâm lý cho nhân viên, đào tạo nhân viên các kiến thức tâm lý liên quan tới vấn đề học viên gặp phải.

Tháng 12/2012 – 7/2013 : Thực tập tâm lý tại trung tâm dạy nghề nhân đạo KOTO Hà Nội

Tháng 3/2014 : Thực tập tại trung tâm trị liệu thuốc – tâm lý – giáo dục tại nhà (SESSAD) tại thành phố Albi

– Quan sát nhà tâm lý làm việc, cách tiếp cận.
– Quan sát nhà tâm lý hỗ trợ ekip làm việc.

Tháng 1/2014 – Tháng 2/2014 : Thực tập tại Viện dưỡng lão « résidence le grand champ » 81150 Lagrave,(thuộc vùng Midi-pyrenees của Pháp) công

– Quan sát, học hỏi cách làm việc, vị trí của nhà tâm lý tại cơ sở.

  • CÁC KHOÁ TẬP HUẤN CHUYÊN MÔN ĐÃ THAM GIA

– Tháng 9/2014 : Tập huấn hỗ trợ cho nạn nhân bị sang chấn – Các kiến thức cơ bản về sang chấn tại Hagar Việt Nam

– Tháng 9/2017 : Tập huấn tham vấn tâm lý gìn giữ hôn nhân tại đại học sư phạm 1 Hà Nội

– Tháng 11/2017 : Tập huấn xây dựng hạnh phúc gia đình và phòng chống bạo hành tại đại học sư phạm Hà Nội.