TÂM LÝ MINDCARE CÙNG TỈNH BÌNH THUẬN PHỔ BIẾN KIẾN THỨC ỔN ĐỊNH TÂM LÝ NGƯỜI DÂN TRONG THỜI GIAN GIÃN CÁCH XÃ HỘI

Vào ngày 24/9/2021, Tâm lý MindCare cùng Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật phối hợp tổ chức Hội thảo phổ biến kiến thức “Thông tin một số biện pháp ổn định tâm lý người dân trong thời gian giãn cách xã hội để chống dịch bệnh Covid-19”.

Hội thảo được tổ chức với mục đích Thông tin một số biện pháp tuyên truyền cho người dân ổn định tâm lý, góp phần ổn định xã hội trong thời gian giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh Covid 19 trên địa bàn tỉnh với các nội dung xoay quanh biện pháp ổn định tâm lý người dân trong thời gian giãn cách xã hội để chống dịch bệnh Covid-19.

Về phía tỉnh Bình thuận, các đơn vị tham gia gồm có Liên hiệp các Hội KH&KT, Sở Thông tin truyền thông, sở Văn hóa thể thao và DL, Sở Lao động thương binh và xã hội; Đại diện một số tổ chức đoàn thể tỉnh, một số sở ngành: Tỉnh đoàn, Liên hiệp hội phụ nữ,  Liên đoàn lao động; Một số đoàn thể: Hội liên hiệp phụ nữ, thành đoàn, huyện đoàn, Liên đoàn lao động các huyện, thị, thành phố trong tỉnh và Một số hội viên CLBTT ở lĩnh vực văn hóa, xã hội. 

Về phía Tâm lý MindCare, có sự tham gia của Chuyên gia Tâm lý MindCare – Thạc sỹ Phạm Thị Bích Phượng, đồng thời hiện là Giảng viên Tâm lý Viện Khoa học xã hội và nhân văn – Trường Đại học Công Nghệ Hutech TP.HCM.

Cùng với sự chia sẻ và cung cấp các kiến thức tâm lý của Thạc sỹ Phạm Thị Bích Phượng, buổi hội thảo đã diễn ra thành công tốt đẹp và đều nhận được sự quan tâm và tham gia nhiệt tình của toàn bộ đại biểu.


Tham khảo dịch vụ Tâm lý cho Doanh nghiệp của MindCare tại đây: https://mindcare.vn/dich-vu-tam-ly-cho-doanh-nghiep/

Một số chương trình MindCare đã tổ chức trong doanh nghiệp:

  1. https://mindcare.vn/mindcare-at-work-mindcare-cung-doanh-nghiep-cham-soc-suc-khoe-tinh-than-cho-nhan-vien/
  2. https://mindcare.vn/nhan-vien-welhunt-miet-mai-lang-nghe-chuyen-gia-tu-van-tam-ly-den-22h/
  3. https://mindcare.vn/mindcare-at-work-tam-ly-mindcare-cung-lien-hiep-cac-hoi-khoa-hoc-va-ky-thuat-tinh-binh-thuan-phoi-hop-to-chuc-hoi-thao-pho-bien-kien-thuc-on-dinh-tam-ly-nguoi-dan-trong-thoi-gian-gian-cach-xa-hoi/

Hãy liên hệ với chúng tôi bất cứ khi nào bạn cần được hỗ trợ:
☎️ 0828.77.22.33 (Dịch vụ Tham vấn Trị liệu, Đánh giá Tâm Lý) / 0877.16.33.66 (Dịch vụ Hướng nghiệp, Tâm Lý cho Doanh nghiệp & Học đường)
📧 tamlymindcare@gmail.com
📲 https://mindcare.vn/