TS. ĐẶNG HOÀNG NGÂN

CỐ VẤN CHUYÊN MÔN

 

  • HỌC VẤN: Tiến sĩ Tâm lý học

  • HƯỚNG NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN

– Cân bằng sau khủng hoảng tâm lý ở người trưởng thành
– Xây dựng các mối quan hệ gắn bó

  • KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

– Giảng viên Khoa Tâm lý học, trường ĐH Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn (ĐHQGHN)

– Cố vấn chuyên môn tại Tâm lý MindCare

  • MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN KHÁC:

– Chương trình tập huấn về Các chủ đề Sức khỏe tâm thần và Kỹ năng thúc đẩy của Knowing Your Soul: https://www.facebook.com/175906609962169/videos/1586650521435187
– Trình bày về “Gắn bó và cảm nhận hạnh phúc” trong hội thảo WiDS (Women in Data Science) của ĐH Stanford (Hoa Kỳ) tổ chức tại Hà Nội.
– Diễn giả của talkshow “Ta đã hiểu gì về tình yêu?” do MindCare tổ chức.
Các khóa học mà chị từng mở và làm giảng viên:
– Nhập môn Tâm lý học
– Tâm lý học về Khủng hoảng cá nhân
– Chữa lành các mối quan hệ
  • TÁC GIẢ CUỐN SÁCH “MỘT MÌNH TÌM MỘT NỬA”