TRƯƠNG THANH PHƯƠNG ANH

Thạc sĩ Tâm lý học

  • SỐ NĂM KINH NGHIỆM: 4 năm

  • HỌC VẤN: Thạc sĩ Tâm lý học

Thạc Sỹ Sức Khỏe Tâm Thần tại đại học King’s College London, Anh Quốc (2021)

  • THẾ MẠNH CHUYÊN MÔN

Trị liệu cá nhân và nhóm sử dụng các phương pháp trị liệu dựa trên bằng chứng.

Kinh nghiệm làm việc với nhiều đối tượng khác nhau: trẻ em, người lớn, và người lớn tuổi.

  • HƯỚNG NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN

Căn nguyên, sự phát triển, và các phương pháp trị liệu dựa trên bằng chứng các về rối loạn hoảng sợ, PTSD, lo âu, trầm cảm, OCD, etc.

Nghiên cứu tịnh tiến (translational research): tập trung vào sự chuyển giao các tri thức từ nghiên cứu sang thực tế.

  • KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

2021 – Nay: Chuyên viên Tham vấn tâm lý tại MindCare

02/2021 – nay: Bệnh viện Lambeth, thuộc South London and Maudsley Mental Health NHS Trust.

Trợ lý nhà tâm lý học (Honorary Assistant Psychologist)

Cung cấp trị liệu cá nhân và nhóm cho đối tượng bệnh nhân tâm thần phân liệt với các vấn đề đi kèm như trầm cảm, lo âu, stress, OCD, thiểu năng trí tuệ, rối loạn phổ tự kỷ, rối loạn điều tiết cảm xúc, etc.

01/2021 – nay: Mind UK – tổ chức từ thiện về sức khỏe tâm thần ở Anh và Wales. Befriender

Hỗ trợ người lớn tuổi với các vấn đề như trầm cảm, lo âu; tập trung vào cải thiện sự tích cực trong cuộc sống và giảm sự cô đơn.

06/20 – 03/21: Chance UK – tổ chức phi lợi nhuận chuyên về Can Thiệp Sớm cho trẻ em từ 5-13 tuổi.

Cố vấn viên (Mentor)

Sử dụng phương pháp tiếp cận tập trung vào giải pháp (solution-focused): tập trung vào chấn thương (trauma-focused) để giúp trẻ từ 5-13 tuổi có những khó khăn về hành vi và cảm xúc tìm thấy điểm mạnh của bản thân. Từ đó giúp trẻ phát triển lòng tự trọng, sự tự điều chỉnh, sự tự tin, các kỹ năng cần thiết và các khát vọng trong cuộc sống.