TRƯƠNG THANH PHƯƠNG ANH

Nghiên cứu sinh, Thạc sĩ Tâm lý học

 • BẬC CHUYÊN GIA/CHUYÊN VIÊN: CHUYÊN VIÊN

 • HỌC VẤN: Nghiên cứu sinh, Thạc sĩ Tâm lý học

Nghiên cứu sinh Tâm Lý Học Lâm Sàng tại đại học University College London (UCL), London, Anh Quốc (2023 – nay) 

Thạc Sỹ Sức Khỏe Tâm Thần tại đại học King’s College London, Anh Quốc (2021)

 • THẾ MẠNH CHUYÊN MÔN

Trị liệu cá nhân và nhóm sử dụng các phương pháp trị liệu dựa trên bằng chứng (CBT, DBT, ACT, Trauma – Focused Therapy) 

Kinh nghiệm làm việc với nhiều đối tượng khác nhau: trẻ em, người lớn, và người lớn tuổi.

 • HƯỚNG NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN

Căn nguyên, sự phát triển, và các phương pháp trị liệu dựa trên bằng chứng các về rối loạn hoảng sợ, PTSD, lo âu, trầm cảm, OCD, etc.

Sự áp dụng công nghệ trong việc phòng chống, chữa trị các vấn đề về tâm lý, tâm thần và cải thiện sức khỏe tâm thần hằng ngày (daily mental well-being) 

 • KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

2021 – nay: Chuyên viên Tham vấn tâm lý tại MindCare

10/2023 – nay: Bệnh viện St Charles, thuộc Central and North West Mental Health NHS Trust 

Nghiên cứu sinh, Chuyên viên Tâm Lý học Lâm Sàng tập sự (Trainee Clinical Psychologist) 

 • Cung cấp trị liệu cá nhân cho các đối tượng với vấn đề về trầm cảm, rối loạn lo âu, rối loạn cưỡng chế, mất ngủ, rối loạn hoảng sợ. 

02/2023 – 08/2023: Bệnh viện Maudsley, thuộc South London and Maudsley Mental Health NHS Trust 

Trợ lý nhà tâm lý học (Assistant Psychologist)

 • Trung tâm chăm sóc Cấp Tính và Khủng Hoảng Southwark (Southwark Acute and Crisis Care): Cung cấp trị liệu nhóm sử dụng Liệu Pháp Tường Thuật (Narrative Therapy) cho đối tượng cá nhân với các vấn đề tâm thần nặng (tâm thần phân liệt, rối loạn lưỡng cực) 
 • Hỗ trợ/quản lý căng thẳng sự cố quan trọng cho nhân viên (Critical Incident Staff Support Team): Cung cấp can thiệp tâm lý (psychological intervention) nhóm nhằm kiểm soát và hạn chế tác động của sang chấn tâm lý sau các sự cố nghiêm trọng (death, violence) trong môi trường làm việc. 

Trợ lý nghiên cứu (Research Assistant) 

 • CUES-Ed: Hỗ trợ thu thập, nhập và phân tích dữ liệu cho nhóm nghiên cứu CUES-ED – chương trình can thiệp sớm và phòng ngừa đổi mới sử dụng phương pháp Trị Liệu Hành Vi nhận thức (CBT) cho trẻ em cấp tiểu học.

02/2021 – 02/2023: Bệnh viện Lambeth, thuộc South London and Maudsley Mental Health NHS Trust.

Trợ lý nhà tâm lý học (Assistant Psychologist)

 • Cung cấp trị liệu cá nhân và nhóm cho đối tượng cá nhân tâm thần phân liệt với các vấn đề đi kèm như trầm cảm, lo âu, stress, OCD, thiểu năng trí tuệ, rối loạn phổ tự kỷ, rối loạn điều tiết cảm xúc, etc.

01/2021 – 01/2022: Mind UK – tổ chức từ thiện về sức khỏe tâm thần ở Anh và Wales. 

Befriender

 • Hỗ trợ người lớn tuổi với các vấn đề như trầm cảm, lo âu; tập trung vào cải thiện sự tích cực trong cuộc sống và giảm sự cô đơn.

06/20 – 03/21: Chance UK – tổ chức phi lợi nhuận chuyên về Can Thiệp Sớm cho trẻ em từ 5-13 tuổi.

Cố vấn viên (Mentor)

 • Sử dụng phương pháp tiếp cận tập trung vào giải pháp (solution-focused): tập trung vào chấn thương (trauma-focused) để giúp trẻ từ 5-13 tuổi có những khó khăn về hành vi và cảm xúc tìm thấy điểm mạnh của bản thân. Từ đó giúp trẻ phát triển lòng tự trọng, sự tự điều chỉnh, sự tự tin, các kỹ năng cần thiết và các khát vọng trong cuộc sống.