TRẦN CAO PHƯƠNG DIỄM

Thạc Sĩ Tâm Lý

  • SỐ NĂM KINH NGHIỆM: 10 năm

  • HỌC VẤN: Thạc Sĩ Tâm Lý Học

– Tốt nghiệp Thạc Sĩ tại trường Đại Học Sư Phạm TP. Hồ Chí Minh

– Tốt nghiệp cử nhân tại Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn, Đại Học Quốc Gia TP. HCM

  • THẾ MẠNH CHUYÊN MÔN

– Tham vấn tâm lý vị thành niên, hướng nghiệp, tìm động lực sống.

– Tham vấn cho phụ huynh và mối quan hệ trong gia đình

  • HƯỚNG NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN

– Tham vấn trị liệu hệ thống (gia đình, cặp đôi)

  • KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

– 08.2019 – nay: Tham vấn lý tại Mindcare (http://www.mindcare.vn)

Trách nhiệm: Tham vấn tâm lý.

– 08.2019 – nay: Giảng viên Đại học Nguyễn Tất Thành (http://www.ntt.edu.vn)

Trách nhiệm: Giảng dạy học phần kỹ năng.

– 11.2018 – nay: Dạy các khóa học ngắn ngày cho các công ty.

Nội dung: Giảng dạy về tâm lý giới, giải quyết mâu thuẫn, chăm sóc sức khỏe tinh thần,…

– 8.2018 – nay: Giảng viên Đại học FPT (http://www.fpt.edu.vn)

Trách nhiệm: Giảng dạy bộ môn kỹ năng học tập.

– 09.2014 – nay: Tham vấn tâm lý học đường Trường THPT Gia Định (http://www.thptgiadinh.edu.vn)

Trách nhiệm: Tham vấn tâm lý học đường: hỗ trợ sức khỏe tinh thần cho học sinh, giáo viên và phụ huynh.

– 11.2013 – 09.2014: Giáo viên Trường ngoại khóa Tomato (http://www.tomato.edu.vn)

Trách nhiệm: Giảng dạy học phần kỹ năng xã hội, hỗ trợ phụ huynh giáo dục trẻ.

– 08.2013 – 10.2013: Thư ký Nestlé – Bộ phận Health Care Nutrition(http://www.nestle.com.vn)

Trách nhiệm: Cộng tác tổ chức các chuyên đề, hội thảo; xử lý cơ sở dữ liệu, hồ sơ.

– 07.2010 –06.2011: Giáo dục viên tại Công ty Hợp Tác Trẻ (http://www.hoptactre.com)

Trách nhiệm: Trợ giảng, lên chương trình học về giá trị sống, kỹ năng sống.

– 09.2009 – 06.2011: Chuyên viên tư vấn Công ty Tin học Bưu điện (http://www.netsoft.com.vn)

Trách nhiệm: Tư vấn cho doanh nghiệp về các dịch vụ tên miền, email, webhosting, server.

  • HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI KHÁC

– 09.2014 – nay: Trường THPT Gia Định (http://www.thptgiadinh.edu.vn)

+ Cộng tác với Ban điều hành học bổng tiếp sức Gia Định giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

+ Tạo nhóm cộng tác viên phòng tham vấn học đường để hỗ trợ tâm lý cho học sinh trong trường.

08.2013 – 09.2014: Trung tâm Mục vụ Sài Gòn (http://www.bangiaoly.org)

+ Hỗ trợ đào tạo tại Ban giáo lý, cộng tác trong các hoạt động và phong trào tập thể. 07.2011 – 01.2012: Tổ chức Cô nhi Thế giới (http://www.wwo.org)

+ Tham vấn tâm lý cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

  • KHOÁ ĐÀO TẠO

– 07.2020: Khóa tập huấn giảng viên nguồn “Phương pháp kỷ luật tích cực” do Tổ chức cứu trợ trẻ em và Sở lao động – thương binh và xã hội cấp.

– 09.2016: Chứng chỉ sử dụng trắc nghiệm MBTI (trắc nghiệm tính cách) được cấp bởi Đại học Hoa Sen và tổ chức Bright Connection.

– 11.2014: Tham dự khóa tập huấn tâm lý hình học tại Công ty Unity.

– 12.2013: Tham dự khóa học Phương pháp phỏng vấn tạo động lực tại công ty Welink

Tham dự một số chương trình chuyên đề về giáo dục như: Nâng cao hiệu suất làm việc, nghệ thuật tạo

lửa cho bản thân và mọi người, nâng cao sức mạnh đồng đội, tư duy phản biện