TRẦN CAO PHƯƠNG DIỄM

Thạc Sĩ Tâm Lý

  • SỐ NĂM KINH NGHIỆM: 9 năm

  • HỌC VẤN: Thạc Sĩ Tâm Lý Học

– Tốt nghiệp Thạc Sĩ tại trường Đại Học Sư Phạm TP. Hồ Chí Minh

– Tốt nghiệp cử nhân tại Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn, Đại Học Quốc Gia TP. HCM

  • THẾ MẠNH CHUYÊN MÔN

– Tham vấn tâm lý vị thành niên, hướng nghiệp, tìm động lực sống.

  • HƯỚNG NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN

– Tham vấn trị liệu hệ thống (gia đình, cặp đôi)

  • KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

07/2020 – Nay: Tham vấn tâm lý MindCare

Tham vấn viên tâm lý khu vực miền Nam

08/2018 – nay: Đại Học FPT

Giảng viên

09/2014 – nay: THPT Gia Định

Tham vấn tâm lý học đường

11/2013 – 8/2014: Giáo viên Trường ngoại khóa Tomato

7/2011 – 1/2012: Tình nguyện viên cho tổ chức cô nhi thế giới