PHẠM THỊ BÍCH PHƯỢNG

Thạc Sĩ Tâm Lý

  • SỐ NĂM KINH NGHIỆM: hơn 10 năm

  • HỌC VẤN: Thạc Sĩ Tâm Lý Học

– Tốt nghiệp Thạc sĩ Tâm lý học lâm sàng trẻ em và vị thành niên, Trường Đại học Giáo dục Hà Nội, Đại học QGHN

– Tốt nghiệp Cử nhân Tâm lý giáo dục, Trường ĐH Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TP HCM

  • THẾ MẠNH CHUYÊN MÔN

– Tham vấn tâm lý, hướng nghiệp, dạy kỹ năng sống, giảng dạy kỹ năng mềm, kỹ năng học tập, kỹ năng làm việc

  • HƯỚNG NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN

– Tham vấn – trị liệu trong lĩnh vực tâm lý học lâm sàng, tâm lý học đường.

  • KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

– 07/2020 – nay: Tham vấn tâm lý MindCare

Tham vấn viên tâm lý khu vực Hồ Chí Minh

– Từ tháng 5/2018 – nay: Trường Đại học Công Nghệ Hutech TP HCM

Giảng viên Tâm lý Viện Khoa học xã hội và nhân văn, 

– Hiện nay: Giảng viên thỉnh giảng môn Tâm lý học lâm sàng, Bộ môn Tâm lý học trường ĐH Văn Hiến

– Từ tháng 01/2017 – nay: Tổ chức quốc tế OPTUM

Chuyên gia tâm lý 

– Từ tháng 9/2015 – nay: Khoa Giáo Dục học Trường ĐH Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TP HCM

Giảng viên Thỉnh giảng 

– Từ tháng 9/2015 – 5/ 2016: Viện Tâm lý và Giáo dục pháp luật

Chuyên gia Tâm lý

– Từ 5/2013 – tháng 9/ 2014: Trung tâm tư vấn tâm lý và đào tạo kỹ năng sống Rồng Việt TP HCM

Chuyên gia tâm lý

Từ tháng 9 /2013 – nay: Trường Đại học FPT Thành phố Hồ Chí Minh

Giảng viên Kỹ năng mềm

– Từ tháng 9/2012 – 9/2018: Trường THPT Marie Curie TP HCM

 Chuyên viên Tâm lý