PHẠM THỊ BÍCH PHƯỢNG

Thạc Sĩ Tâm Lý

  • BẬC CHUYÊN GIA/CHUYÊN VIÊN: CHUYÊN GIA

  • HỌC VẤN: Thạc Sĩ Tâm Lý Học

– Tốt nghiệp Thạc sĩ Tâm lý học lâm sàng, Trường Đại học Giáo dục Hà Nội, Đại học QGHN

– Tốt nghiệp Cử nhân Tâm lý giáo dục, Trường ĐH Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TP HCM

  • THẾ MẠNH CHUYÊN MÔN

– Tham vấn trị liệu tâm lý cho người trưởng thành, các mối quan hệ trong gia đình, các rối nhiễu tâm lý như trầm cảm, lo âu, rối loạn lưỡng cực, ám ảnh sợ,…

  • HƯỚNG NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN

– Tham vấn – trị liệu trong lĩnh vực tâm lý học lâm sàng.

  • KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

– 07/2020 – nay: Tham vấn tâm lý MindCare

Tham vấn viên tâm lý khu vực Hồ Chí Minh

– Từ tháng 5/2018 – nay: Trường Đại học Công Nghệ Hutech TP HCM

Giảng viên Tâm lý Viện Khoa học xã hội và nhân văn, 

– Hiện nay: Giảng viên thỉnh giảng môn Tâm lý học lâm sàng, Bộ môn Tâm lý học trường ĐH Văn Hiến

– Từ tháng 01/2017 – nay: Tổ chức quốc tế OPTUM

Chuyên gia tâm lý 

– Từ tháng 9/2015 – nay: Khoa Giáo Dục học Trường ĐH Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TP HCM

Giảng viên Thỉnh giảng 

– Từ tháng 9/2015 – 5/ 2016: Viện Tâm lý và Giáo dục pháp luật

Chuyên gia Tâm lý

– Từ 5/2013 – tháng 9/ 2014: Trung tâm tư vấn tâm lý và đào tạo kỹ năng sống Rồng Việt TP HCM

Chuyên gia tâm lý

– Từ tháng 9/2012 – 9/2018: Trường THPT Marie Curie TP HCM

 Chuyên viên Tâm lý