NGUYỄN NHƯ PHƯƠNG

Thạc Sĩ Tâm Lý

  • SỐ NĂM KINH NGHIỆM : 13 Năm

  • HỌC VẤN: Thạc Sĩ Tâm Lý Học

Chị tốt nghiệp trong chương trình đào tạo kết hợp giữa Đại học Giáo dục -Đại học Quốc Gia Hà Nội & Viện Hướng nghiệp INETOP –  Học viện Quốc gia và nghệ thuật cộng hòa Pháp.

  • THẾ MẠNH CHUYÊN MÔN

Tham vấn tâm lý cho trẻ em, thanh thiếu niên, người trưởng thành về các vấn đề stress, lo âu, trầm cảm, tâm lý học đường, tình yêu hôn nhân và gia đình…

  • HƯỚNG NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN

Trẻ em, thanh thiếu niên và người trưởng thành

  • KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

04/2020 – Nay: Tham vấn tâm lý MindCare

Tham vấn viên tâm lý

– Thực hiện các ca tham vấn cho trẻ em, thanh thiếu niên và người trưởng thành về các vấn đề trầm cảm, lo âu, stress, hôn nhân gia đình….

– Tham vấn tâm lý và tham vấn hướng nghiệp cho các em học sinh THCS, THPT

12/2019 – Nay: Văn phòng Hội tâm lý trị liệu Việt Nam

Thư ký văn phòng Hội.

08/2019 – 11/2019: Phòng tâm lý học đường Vinschool

Chuyên viên tâm lý học đường

– Sàng lọc và đánh giá sự phát triển và năng lực trí tuệ, cảm xúc, hành vi của học sinh để nhận diện những ưu điểm, khiếm khuyết hay rối loạn

– Tư vấn cho giáo viên, phụ huynh các kiến thức tâm sinh lý, các kỹ năng can thiệp hỗ trợ cho học sinh tại lớp học và gia đình

– Tham vấn và trị liệu cho học sinh có khó khăn, khiếm khuyết, rối loạn trong các lĩnh vực cảm xúc, quan hệ xã hội…

– Can thiệp trực tiếp cho học sinh

– Thực hiện các chương trình phòng ngừa toàn trường

– Tổ chức các nhóm hỗ trợ.

04/2018 – 08/2019: Phòng hỗ trợ và giáo dục hoà nhập trường tiểu học Vinschool

Giáo viên hỗ trợ

– Sàng lọc, xác định khả năng nhu cầu của học sinh

– Xây dựng Kế hoạch giáo dục cá nhân cho học sinh và đánh giá tiến bộ sau từng giai đoạn – Hỗ trợ trực tiếp HS dưới hình thức cá nhân và nhóm

– Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm để hỗ trợ HS

– Phối hợp với Phụ huynh học sinh trong việc hỗ trợ tư vấn cho phụ huynh học sinh.

08/2011 – 03/2018: Trung tâm tư vấn và chăm sóc rối nhiễu tâm trí – trực thuộc trung hương hội khoa học tâm lý giáo dục Việt Nam.

Quản lý chuyên môn (Quy mô nhân sự: 13 giáo viên – 40 học sinh)

– Làm công tác tiếp đón, đánh giá khó khăn tâm lý của các đối tượng đa phần là trẻ em và thanh thiếu niên, tư vấn gia đình phụ huynh

– Trực tiếp thực hành can thiệp trị liệu hỗ trợ các đối tượng trẻ như tự kỷ, chậm nói, rối loạn tăng động giảm chú ý và một số rối nhiễu tâm lý

– Tham vấn tâm lý và định hướng nghề nghiệp cho thanh thiếu niên ở cấp THCS, THPT

– Tham vấn tâm lý cho một số ca người trưởng thành gặp vấn đề như rối loạn lo âu, trầm cảm

– Hỗ trợ, giám sát, đào tạo chuyên môn cho các cán bộ nhân viên trong trung tâm

2009 – 2011: Phòng khám Tuna thuộcthuộc trung tâm phát triển cộng đồng RCCD

Cán bộ trị liệu tâm lý cho trẻ em và thanh thiếu niên

– Thực hành trị liệu theo giờ cho trẻ em và thanh thiếu niên gặp các vấn đề như tự kỷ, chậm phát triển, tăng động giảm chú ý, các khó khăn tâm lý như lo âu, hoảng sợ, trầm cảm,..

2007 – 2009: Trung tâm Ngàn Phố và trung tâm Hoàng Nhân

Nhân viên tư vấn qua tổng đài

– Tư vấn qua tổng đài các thắc mắc về tâm sinh lý

– Trực tiếp tư vấn tâm lý cho đối tượng người lớn