LÊ TRẦN HOÀNG DUY

Thạc sĩ Tâm Lý Học

  • BẬC CHUYÊN GIA/CHUYÊN VIÊN: CHUYÊN GIA

  • HỌC VẤN: Thạc sĩ Tâm lý học

– Thạc sĩ Khoa học Tâm lý học, Đại học Newcastle, Australia (2020)
– Cử nhân Tâm lý học – Thủ khoa tốt nghiệp, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam (2013).

Anh Lê Trần Hoàng Duy nghiên cứu, giảng dạy và thực hành tâm lý từ năm 2014. Ngoài ra, anh cũng là nhà đào tạo các vấn đề về sức khỏe tâm thần và phát triển con người cho các doanh nghiệp, và là diễn giả khách mời của các nền tảng truyền thông giáo dục như TEDx và VOH.

  • THẾ MẠNH CHUYÊN MÔN

Các vấn đề lo âu, căng thẳng, suy giảm hiệu quả công việc và chất lượng cuộc sống, khó khăn trong mối quan hệ cá nhân và phát triển bản thân.

  • TƯ CÁCH THÀNH VIÊN HIỆP HỘI

– Hội Tâm lý học Australia
– Hội Khoa học Tâm lý Giáo dục Việt Nam

  • KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

6/2021 – hiện tại: Tham vấn Tâm lý MindCare, Việt Nam
Tham vấn viên cung cấp dịch vụ tham vấn cho thân chủ cá nhân và doanh nghiệp có nhu cầu được trợ giúp về các vấn đề tâm lý.

9/2022 – hiện tại: Giảng viên chương trình Tâm lý học, Đại học RMIT Việt Nam

7/2020 – 9/2022: Giảng viên, Khoa Khoa học Xã hội, trường Đại học Hoa Sen, Việt Nam
– Giảng dạy các môn Tâm lý học – Khái niệm và Ứng dụng, Đạo đức nghề trong Tâm lý học, Tâm Bệnh học, Tâm lý học Sức khỏe.
– Nghiên cứu khoa học và tổ chức các sự kiện chuyên môn về Tâm lý học.
– Hướng dẫn các đề án và dự án nghiên cứu của sinh viên.

10/2014 – 12/2017; 7/2020 – 9/2022: Trung tâm Nghiên cứu và Thực hành Tâm lý, trường Đại học Hoa Sen, Việt Nam
Tham vấn viên, Hỗ trợ tâm lý cho sinh viên và khách hàng EAP có các vấn đề về cảm xúc, mối quan hệ và hiệu quả lao động. Tham vấn hướng nghiệp.

7/2014 – 12/2017: Trường Đại học Hoa Sen, Việt Nam

Giảng viên, Chương trình Giáo dục Tổng quát

– Giảng dạy và trợ giảng các môn Tâm lý học – Khái niệm và Ứng dụng, Kỹ năng Giao tiếp, Phương pháp học Đại học.
– Hướng dẫn nghiên cứu khoa học, cố vấn học tập và tổ chức các sự kiện học thuật cũng như ngoại khóa cho sinh viên.

Coach, Dự án “Inside-Me”
Hỗ trợ sinh viên tham gia chương trình coaching theo nhóm nhằm giúp họ phát triển sự hiểu biết về bản thân và đạt được các mục tiêu cá nhân và chuyên môn.

  • CHỨNG CHỈ CHUYÊN MÔN

– Chuỗi workshop về Liệp pháp Hành vi Cảm xúc Hợp lý bởi TS. Debbie Ellis (phu nhân và người kế thừa chuyên môn của TS. Albert Ellis), Hội Tâm lý học Australia (APS), 2020
– Chứng chỉ Phòng ngừa Tự sát, APS, 2019
– Chứng chỉ Đạo đức Nghề nghiệp trong Tâm lý học, APS, 2019
– Chứng chỉ Sơ cứu Sức khỏe Tâm thần Tiêu chuẩn, Mental Health First Aid Australia, 2019
– Truyền thông Trực tuyến trong Tâm lý học, APS, 2019
– Kỹ năng Tự chăm sóc dành cho Nhà tâm lý học, APS, 2018
– Trải nghiệm Liệu pháp Nghệ thuật Cơ bản, trường Đại học Hoa Sen & Ulm, 2015
– Kỹ năng Thiết yếu cho Nhà tâm lý học Trường học, Đại học Chapman, 2012