LÊ THỊ HỒNG NGA

Thạc Sĩ Tâm Lý

  • BẬC CHUYÊN GIA/CHUYÊN VIÊN: CHUYÊN VIÊN

  • HỌC VẤN: Thạc Sĩ Tâm Lý Học

Chuyên ngành Tâm lý học lâm sàng ứng dụng tại trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG HN

  • THẾ MẠNH CHUYÊN MÔN

Tham vấn tâm lý cho trẻ em, vị thành niên và tham vấn gia đình

  • HƯỚNG NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN

Trẻ em, thanh thiếu niên và hôn nhân gia đình

  • KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

03/2020 – Nay: Tham vấn tâm lý MindCare

Tham vấn viên tâm lý

– Thực hiện các ca tham vấn cho trẻ em, vị thành niên và hôn nhân gia đình.

05/2019 – Hiện tại: Văn phòng cục trẻ em

CTV tham vấn, trị liệu

– Tham vấn/trị liệu các vấn đề tâm lý của trẻ em và vị thành niênniên

02/2019 – Hiện tại: Trường THPT Liên Cấp HAS

Nhà tâm lý học đường

– Tham vấn/trị liệuliệu các vấn đề của học sinh

– Tham vấn cho cha mẹ học sinh

06/2018 – 01/2019: Công ty TNHH Phụ nữ Việt

Tham vấn viên tâm lý

– Tham vấn các vấn đề về hôn nhân gia đình

2017 – 2019: Chương trình ” Một giờ lắng nghe”

Tình nguyện viên

– Tham vấn tâm lý miễn phí cho các bạn trong độ tuổi từ 15-25 tuổi

01/2018 – 06/2018: Viện sức khoẻ tâm thần Bạch Mai

Thực tập sinh tham vấn/trị liệu tâm lý

Tham vấn/ trị liệu các rối loạn tâm căn: Trầm cảm, stress, PTSD, lo âu…

– Thực hành sử dụng các trắc nghiệm lâm sàng trong chẩn đoán

06/2018 – 09/2018: Bênh viện ban ngày Mai Hương.

Thực tập sinh tham vấn/trị liệu tâm lý

Tham vấn/ trị liệu các rối loạn tâm căn: Trầm cảm, stress, PTSD, lo âu…

– Thực hành sử dụng các trắc nghiệm lâm sàng trong chẩn đoán