ĐẶNG THỊ LIÊN

Thạc Sĩ Tâm Lý

  • BẬC CHUYÊN GIA/CHUYÊN VIÊN: CHUYÊN VIÊN

  • HỌC VẤN: Thạc Sĩ Tâm Lý Học

Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn, Đại Học Quốc Gia Hà Nội

  • THẾ MẠNH CHUYÊN MÔN

Tham vấn cho trẻ em, người trưởng thành các vấn đề: Tâm bệnh trẻ em, rối loạn trầm cảm; các vấn đề về mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái, mối quan hệ trong hôn nhân; các mâu thuẫn trong tình yêu; các vấn đề liên quan đến giới tính, xu hướng tính dục.

  • HƯỚNG NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN

Các mối quan hệ tình cảm, hôn nhân – gia đình; những mâu thuẫn trong tình yêu, vấn đề về tâm bệnh trẻ em.

  • KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

07/2020 – Nay: Tham vấn tâm lý MindCare

Tham vấn viên tâm lý khu vực Hồ Chí Minh

– Thực hiện tham vấn tâm lý các vấn đề trầm cảm, lo âu, mâu thuẫn các mối quan hệ, hôn nhân gia đình, các vấn đề về giới tính, xu hướng tính dục.

03/2020 – nay: Trung tâm ATC

Chuyên viên tâm lý

– Thực hiện các ca can thiệp, trị liệu cho trẻ em có rối loạn như: rối loạn phổ tự kỷ, ADHD, rối loạn ngôn ngữ, khó khăn chuyên biệt trong học tập,…

02/2020 – Nay: Trung tâm SunnyCare

Cộng tác viên tham vấn tâm lý

– Thực hiện tham vấn qua điện thoại cho các ca tham vấn liên quan đến các lĩnh vực như: Rối loạn trầm cảm; các vấn đề về mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái, mối quan hệ trong hôn nhân; các mâu thuẫn trong tình yêu; các vấn đề liên quan đến giới tính, xu hướng tính dục….

01/2018 – 10/2019: Chương trình “Một giờ lắng nghe”

Tình nguyện viên

– Tham vấn tâm lý miễn phí cho các bạn trong độ tuổi từ 15-24 tuổi

5/2018 – 1/2020: Trung tâm Cửa sổ tình yêu

Tham vấn viên tâm lý

–Thực hiện tư vấn cho khách hàng có những khó khăn về tâm lý cá nhân, hôn nhân gia đình và tình yêu, giới tính, xu hướng tính dục.

5/2017 – 4/2018: Trung tâm tư vấn An Nam

Tham vấn viên tâm lý

–Thực hiện tư vấn cho khách hàng có những khó khăn về tâm lý cá nhân, hôn nhân gia đình và tình yêu.