LÊ THỊ TÌNH TUYẾT

  • SỐ NĂM KINH NGHIỆM: 15 năm

  • HỌC VẤN:

Tốt nghiệp Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQGHN

  • THẾ MẠNH CHUYÊN MÔN

– Chuyên gia Tư vấn Tâm Lý trong Doanh nghiệp, Cá nhân, Tổ chức

– Tham vấn các vấn đề về Hôn nhân, Gia đình

  • KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

12/2020 – Nay: Tham vấn tâm lý MindCare

Chuyên gia Tư vấn Tâm Lý Tổ chức, Doanh nghiệp

02/2015 – 09/2019: Samsung Electronic Việt Nam

CHUYÊN GIA TÂM LÝ

– Tham vấn và thiết lâp các khóa đào tạo về tư vấn tâm lý cho nhân viên. Các khóa đào tạo đã trực tiếp thiết kế và giång day:

+ Kỹ năng quån lý căng thẳng (Mỗi năm đào tạo hơn 10 nghìn lượt nhân viên)

+ Kỹ năng nhận diện các dấu hiệu tâm lý bất thường cúa nhân viên cho hơn 5000 lượt quån lý và quån lý cấp cao + kỹ năng giao tiếp của người quån lý.

+ Kÿ năng thích nghi vói môi trường làm viêc ( cho hơn 4000 lượt nhân viên mới mỗi năm)

– Toạ đàm về các chủ đề:

+ Nhận diên và ứng phó với vấn đề trầm cåm sau sinh

+ Làm bạn với con

+ Nghệ thuật giữ lửa yêu

+ Kiến thức thai kỳ

+ Tạo động lực để sống hạnh phúc

+ Hạnh phúc từ những điều giản đơn,…

– Tham vấn cho ban lãnh đạo về các cách thức quån lý, nắm bắt tâm lý người lao động thông qua các thay đổi về chính sách nhân sự, tình hình sån xuất qua từng thời kỳ.

– Phát hiện, tư vấn và hỗ trợ các trường hợp có dấu hiệu bất thường về tâm lý

– Ðưa ra những chiến lược về giải quyết vấn đề tâm lý cho 40,000 nhân lực

– Tổ chức các workshop, toạ đàm chia sẻ về các chủ đề qua từng giai đoạn phù hợp với mục tiêu của tập đoàn

– Tham vấn về nhân sự trong tuyển dụng

– Xây dựng bảng đánh giá tâm lý cho nhân viên trong toàn tâp đoàn tai Viêt Nam – Xử lý các tình huống phát sinh trong doanh nghiêp.

11/2013 – 03/2015: Công ty Tổ hợp Công Nghệ Topica

Trưởng phòng Phát Triển Tuyển Sinh

– Điều hành phòng phát triển tuyển sinh của Topical – nơi bán các khoá học online đa dạng về các chuyên ngành: tiếng anh, đại học từ xa, văn bằng 2,…

– Tham vấn, tư vấn về chiến lược tuyển sinh hiệu quả

– Đào tạo các kỹ năng liên quan đến nắm bắt tâm lý khách hàng

– Tạo động lực cho nhân viên trong khối sale.

2005 – 09/2019: Chuyên gia tự do

Chuyên gia tư vấn tâm lý, diễn giả

– Là chuyên gia khách mời của các doanh nghiệp: May 10, Pepsi-co, Topica,…chia sẻ trong những talkshow, toạ đàm về tâm lý cho người lao động. Mục đích nhằm ổn định tâm lý cho người lao động, hướng người lao động đến suy nghĩ tích cực trong công việc cũng như cuộc sống. Từ đó có thể tạo động lực trong công việc và yêu thích công việc hơn, gắn bó với doanh nghiệp hơn.

– Tư vấn tâm lý cho các cá nhân có vấn đề tâm lý (trầm cảm, mắc các vấn đề về tình yêu, hôn nhân, gia đình)

– Là cố vấn chuyên môn cho một số đơn vị đào tạo kỹ năng mềm.

06/2019 – nay: Coffee Chuyên gia

Chuyên gia tâm lý

– Tư vấn tâm lý cho các khách hàng có vấn đề về tâm lý, tình yêu, hôn nhân, gia đình, trầm cảm, trầm cảm sau sinh…

– Tổ chức, thiết kế các khoá học về tiền hôn nhân, quản lý căng thẳng, cảm xúc.