NGUYỄN ANH KHOA

Cử Nhân Tâm Lý – Học viên cao học

  • SỐ NĂM KINH NGHIỆM: 3 năm

  • HỌC VẤN: Cử Nhân Tâm Lý – Học viên cao học

Cử nhân Tâm lý học chuyên ngành Tham vấn – Trị liệu tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

Học viên cao học chuyên ngành Tâm lý học Lâm sàng tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

Nghiên cứu sinh chuyên ngành Tâm lý học tại Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh.

Chứng nhận khóa tập huấn “Tâm lý thực hành về giới và hành vi tính dục” tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

Chứng nhận lớp tập huấn chuyên đề “Trị liệu Nhận thức – Hành vi” tại Đại học Lao động – Xã hội (cơ sở II).

Chứng nhận tham dự chuyên đề “Áp dụng trị liệu nhận thức – hành vi trong hỗ trợ tâm lý các trường hợp có nguy cơ tự sát” tại Saigon Innovation Hub.

Chứng nhận tham dự sinh hoạt khoa học kỹ thuật với chuyên đề “Hội chứng tự hủy hoại” tại Bệnh viện Tâm thần thành phố Hồ Chí Minh.

Tham dự các khóa đào tạo chuyên môn tại Câu lạc bộ Trăng Non: Nhập môn Tâm lý trị liệu – Lý thuyết ứng dụng và thực hành kỹ năng; Lắng nghe câu chuyện đời của thân chủ; Ứng dụng hoạt động sáng tạo nghệ thuật trong hỗ trợ tâm lý; Chuỗi đao tạo về công cụ Genogram; Giám sát ca.

  • THẾ MẠNH CHUYÊN MÔN

Đối tượng: Trẻ em, vị thành niên, người trẻ, gia đình.

Phương pháp chính: Trị liệu gia đình (family therapy) và liệu pháp chuyện kể (narrative therapy).

Mảng lĩnh vực làm việc:

– Khó khăn trong học tập, hành vi và cảm xúc của trẻ mầm non, tiểu học và trung học.

– Khó khăn trong đời sống của người vị thành niên và người trưởng thành trẻ tuổi.

– Mối tương quan giữa các thành viên trong gia đình.

– Tham vấn hướng nghiệp và tham vấn về giới cho người vị thành niên.

  • HƯỚNG NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN

Tổ chức các khóa huấn luyện cho cha mẹ và giáo viên về phương pháp giáo dục hiệu quả cho trẻ dựa trên nền tảng tâm lý lâm sàng.

Tham vấn – trị liệu nhóm cho đối tượng trẻ em, vị thành niên và người trưởng thành trẻ tuổi.

Tham vấn – trị liệu chuyên sâu về hệ thống gia đình và cặp đôi.

  • KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

09/2020 – Nay: Tham vấn tâm lý Mindcare

Tham vấn viên tâm lý khu vực miền Nam

Tham vấn tâm lý cá nhân và gia đình về các khó khăn trong học tập, mối quan hệ, sức khỏe tinh thần của trẻ em, vị thành niên, người trưởng thành.

07/2017 – Nay: Trường TH-THCS-THPT Tuệ Đức

Giáo viên Tâm lý Học đường

Sàng lọc và hỗ trợ các vấn đề về học tập, hành vi, tâm lý của học sinh.

Tham vấn tâm lý cho học sinh và phụ huynh.

Tư vấn cho giáo viên và phụ huynh các kiến thức tâm lý, phương pháp và kỹ thuật làm việc hiệu quả với học sinh.

Tổ chức các chuyên đề tâm lý lứa tuổi cho giáo viên, chuyên đề giáo dục giới tính cho học sinh và phụ huynh.

Thiết kế khung chương trình và trực tiếp giảng dạy nội dung về tâm sinh lý cho học sinh trung học.

Xây dựng và tư vấn cho Ban giám hiệu các quy trình hỗ trợ và nâng cao sức khỏe tinh thần cho học sinh.

08/2019-10/2020: Trường Vinschool

Chuyên viên Tâm lý Học đường

Xây dựng quy trình làm việc cho phòng Tâm lý học đường của trường.

Đánh giá và hỗ trợ tâm lý cho học sinh Mầm non và Tiểu học.

Tư vấn cho Phụ huynh, Giáo viên và Ban giám hiệu các giải pháp nâng cao sức khỏe tinh thần và phát huy khả năng học tập cho học sinh Mầm non&Tiểu học.