DƯƠNG NGỌC VŨ

Cử Nhân Tâm Lý – Học viên cao học

  • SỐ NĂM KINH NGHIỆM: 2 năm

  • HỌC VẤN: Cử Nhân Tâm Lý – Học viên cao học

– 2 bằng Cử nhân tâm lý học tại hai đại học Monash và Melbourne University, Úc.

– Hiện đang theo học chương trình Thạc sĩ tâm lý học lâm sàng tại đại học Australian Catholic University.

  • THẾ MẠNH CHUYÊN MÔN

Tham vấn/trị liệu tâm lý cho thanh thiếu niên và người lớn liên quan đến các vấn đề về trầm cảm, lo âu, căng thẳng, cũng như tham vấn các vấn đề trong hướng nghiệp, tình cảm, quan hệ trong gia đình và xã hội.

  • KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

07/2020 – Nay: Tham vấn tâm lý MindCare

Tham vấn viên tâm lý khu vực HCM

Tham vấn/trị liệu tâm lý cho thanh thiếu niên và người lớn liên quan đến các vấn đề về trầm cảm, lo âu, căng thẳng, mâu thuẫn các mối quan hệ…

12/2018 – 12/2019: Bệnh viện Austin, Úc.

Nghiên cứu và tham vấn

Giám sát, thực hiện quá trình nghiên cứu thuộc dự án : “ tìm hiểu sự phát triển của biểu hiện bệnh trầm cảm trong nhóm bệnh nhân bệnh tim”.

09/2017 – 03/2018:  KOTO, Hà Nội

Tham vấn viên tâm lý

Đánh giá, theo dõi, và tham vấn sức khoẻ tâm lý của học viên tại KOTO