TRẦN HẠNH

Chuyên viên Tham vấn, Trị liệu Tâm Lý

  • BẬC CHUYÊN GIA/CHUYÊN VIÊN: CHUYÊN VIÊN

  • HỌC VẤN: Cử nhân Tâm lý học

Chuyên ngành Tâm lý học Lâm sàng, trường ĐHKHXH & NV, ĐHQGHN

  • THẾ MẠNH CHUYÊN MÔN

Tham vấn – trị liệu các rối nhiễu Tâm lý như trầm cảm, rối loạn lo âu, PTSD, rối loạn ăn uống; các vấn đề tâm lý có liên quan đến stress; Khó khăn trong kết nối với chính mình và vấn đề các mối quan hệ.

  • KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

06/2020 – Nay: Tham vấn tâm lý MindCare

Tham vấn viên & Quản lý ca tại MindCare

– Tham vấn viên cung cấp dịch vụ tham vấn cho thân chủ cá nhân và doanh nghiệp có nhu cầu được trợ giúp về các vấn đề tâm lý, bao gồm: trầm cảm, rố loạn lo âu, PTSD và các mối quan hệ, các vấn đề tâm lý có liên quan đến stress, kỹ năng ứng phó và làm việc hiệu quả.

– Quản lý ca, điều phối các dự án và khóa học tại trung tâm.

03/2021 – hiện tại: Chương trình  “Tham vấn tâm lý – Trả phí tùy tâm”

– Tham vấn cá nhân cho các thân chủ có những vấn đề tâm lý cần được hỗ trợ.

– Quản lý ca và điều phối dự án

03/2021 – 06/2021: Dự án “Station of Youth”

– Tham vấn – trị liệu cho các bạn học sinh- sinh viên có những vấn đề tâm lý cần được hỗ trợ.

– Quản lý ca và điều phối dự án

8/2020 – hiện tại: Tình nguyên viên tại Tea Talk Việt Nam và Trung tâm Tham vấn, Nghiên cứu và Phát triển Cộng đồng (CoRE).

– Trợ giảng các khóa học thực hành kỹ năng tham vấn tâm lý căn bản.

09/2018 – 12/2018: Thực tập sinh tại Bệnh viện tâm thần ban ngày Mai Hương, Hà Nội

– Thực hiện tham vấn trị liệu và cách sử dụng các trắc nghiệm lâm sàng trong chẩn đoán rối nhiễu tâm lý.

– Hộ trợ Tham vấn/ trị liệu các rối loạn tâm lý: Trầm cảm, rối loạn lưỡng cực, PTSD, stress…

– Thực hành sử dụng các trắc nghiệm lâm sàng trong chẩn đoán rối nhiễu tâm lý.