ĐOÀN THỊ HƯƠNG

Thạc Sĩ Tâm Lý

  • BẬC CHUYÊN GIA/CHUYÊN VIÊN: CHUYÊN GIA

  • HỌC VẤN: Thạc Sĩ Tâm Lý Học

Chuyên ngành Tâm lý học lâm sàng

  • THẾ MẠNH CHUYÊN MÔN

Tham vấn trị liệu các vấn đề về sang chấn tâm lý, nạn nhân bị xâm hại, lạm dụng, bạo lực gia đình, người có xu hướng tính dục đồng giới, HIV/AIDS,…

  • HƯỚNG NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN

Trầm cảm, mối quan hệ tình cảm, hôn nhân – gia đình.

  • KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Từ 06/2020 đến nay: Tâm lý MindCare

Chuyên gia tham vấn trị liệu tâm lý 

Từ năm 2008 đến nay: Kinh nghiệm làm tại các tổ chức phi chính phủ (NGO)

– Thiết kế và xây dựng nhiều chương trình tập huấn kỹ năng tham vấn, kỹ năng làm việc với đối tượng dễ bị tổn thương cho các cá nhân và tổ chức phi chính phủ, tổ chức xã hội tại Việt Nam như: Tổ chức Plan Việt Nam, Tổ chức Plan Hà Nội; Tổ chức con nuôi CIAI của Ý tại Việt Nam, Tổ chức GTV, trường giáo dưỡng, Cục con nuôi – Bộ Tư Pháp; Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Lâm Đồng, Quảng Ninh; Làng trẻ mồ côi SOS Việt Nam, Hội phụ nữ tỉnh Hải Dương, Yên Bái; Học Viện Phụ nữ Việt Nam; …

– Biên soạn và xuất bản một số tài liệu, sách như:
+ Kiến thức – Kỹ năng làm việc với trẻ em trong các TT bảo trợ xã hội và làng trẻ mồ côi (Thực hiện theo yêu cầu của Đại Sứ Quán Pháp tại Việt Nam).
+ Kỹ năng tự nhận thức và khẳng định bản thân – dành cho trẻ em từ 6 -12 tuổi (Thực hiện theo yêu cầu của Đại Sứ Quán Pháp tại Việt Nam);
+ Giáo trình tập huấn Kỹ năng sống cho trẻ em trong các trường giáo dưỡng (Thực hiện theo yêu cầu của tổ chức Plan Việt Nam và các trường giáo dưỡng tại Việt Nam);
+ Kỹ năng sống và các vấn đề môi trường, xã hội (Thực hiện theo yêu cầu của Dự án phát triển giáo dục – Giai đoạn 2, Bộ giáo dục và Đào tạo).

Từ năm 2013 đến nay: Tổ chức Hagar International tại Việt Nam

Cán bộ tâm lý

– Tham vấn – trị liệu tâm lý cho phụ nữ và trẻ em – những người bị ảnh hưởng bởi sang chấn tâm lý do xâm hại tình dục, bạo hành, mua bán người 15- 20 giờ/tuần.
– Thiết kế và triển khai các chương trình tập huấn kỹ năng sống, kỹ năng phát triển cá nhân, kỹ năng trợ giúp tâm lý… cho thân chủ và đối tác.
– Thiết kế và triển khai các chương trình ứng dụng khoa học tâm lý vào thay đổi hành vi và tăng cường sự phục hồi tâm lý cho các thân chủ có trải nghiệm bị lạm dụng, tổn thương. Ví dụ: Chương trình sáng tạo và trị liệu bổ trợ; chương trình phát triển cá nhân lành mạnh; chương trình thúc đẩy tương tác và kết nối mẹ con…
– Tham gia biên soạn tài liệu, chính sách tham vấn – trị liệu, công cụ làm viêc.
+ Biên phiên dịch tài liệu: Tham vấn theo hệ thống;
+ Biên phiên dịch tài liệu: Trợ giúp dựa trên hiểu biết về sang chấn tâm lý
+ Chính sách tham vấn – trị liệu tâm lý
+ Xây dựng quy trình đánh giá và can thiệp tâm lý cho nhóm thân chủ bị sang chấn do xâm hại tình dục, bạo lực gia đình và mua bán người tại tổ chức Hagar.

2005 đến 2008: Công ty TNHH Tư vấn đầu tư y tế (CIHP)

Tham vấn viên – Dự án tư vấn trực tuyến về SKSS, tình dục, HIV/AIDS cho thanh thiếu niên (Dự án CHAT)

– Tư vấn trực tuyến về sức khỏe sinh sản, tình dục HIV/AIDS, khoảng 2500 giờ tư vấn trực tuyến và 3500 – 4000 thư tư vấn.
– Truyền thông về SKSS, tình dục, HIV/AIDS cho học sinh, sinh viên và thanh niên công nhân;
– Tham gia một số nghiên cứu về SKSS, tình dục, HIV/AIDS và dịch vụ chăm sóc sức khỏe dành cho VTN như: Đánh giá các mô hình tư vấn về tình dục tại Việt Nam; Đánh giá dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản thân thiện cho vị thành niên – dịch vụ Dấu hỏi Xanh…

Từ tháng 6/2004 đến tháng 5/2005: Trung tâm Phát triển Kỹ năng Con người Tâm Việt (Thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam).

Giảng viên kỹ năng mềm

– Thực hiện các khóa tập huấn kỹ năng sống, giá trị sống và hỗ trợ tâm lý cho
thanh thiếu niên, trẻ mồ côi và người lớn.