BÙI VĨNH NGHI

Cử Nhân Tâm Lý

  • SỐ NĂM KINH NGHIỆM: 4 năm

  • HỌC VẤN: Cử Nhân Tâm Lý Học

Thủ Khoa Tâm Lý Học đại học Công Nghệ TP.HCM

Đang theo học Thạc Sĩ ngành Tâm Lý Học trường Học Viện Khoa Học Xã Hội Việt Nam.

  • THẾ MẠNH CHUYÊN MÔN

Tham vấn tâm lý học đường, hướng nghiệp và kỹ năng sống

Tham vấn trị liệu tâm lý cho người LGBTIQ

  • HƯỚNG NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN

Tâm lý học đường, hướng nghiệp học sinh sinh viên

  • KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

03/2020 – Nay: Tham vấn tâm lý MindCare

Tham vấn viên tâm lý khu vực miền nam

– Tham vấn tâm lý học đường và hướng nghiệp

– Tham vấn tâm lý cho đối tượng LGBTIQ

10/2018 – hiện tại: Trưởng phòng tổ chức và cố vấn chuyên môn

CÔNG TY CP GIÁO DỤC DI MKT

– Quản lý đào tạo và tuyển dụng nhân sự trong công tác giảng dạy Kỹ năng sống.

– Định hướng phát triển chương trình và xây dựng giáo án Kỹ năng sống.

TRUNG TÂM AMERICAN SKILL

– Định hướng phát triển chương trình và xây dựng giáo án kỹ năng sống.

– Đào tạo và giám sát chất lượng giáo viên.

04/2018 – 10/2018: Giáo viên kỹ năng sống

TOMATO EDUCATION

– Quản lý lớp học, liên kết phụ huynh, chiêu sinh và giảng dạy lớp Kỹ năng sống.

– Tổ chức các chương trình ngoại khóa.

TRUNG TÂM HỒN VIỆT

– Xây dựng giáo án, chuẩn bị giáo cụ và giảng dạy tại trường Việt Mỹ.

2016 – 04/2018: Thực tập sinh

CÔNG TY NOVAON

– Tuyển dụng nhân sự và xây dựng phúc lợi, lập kế hoạch đào tạo và quản lý nội bộ.

TRƯỜNG THPT MARIE CURIE

– Tham vấn tâm lý, hướng nghiệp và giảng dạy Kỹ năng sống.