HÀ KIỀU OANH

Chuyên viên Tham vấn Tâm Lý

  • BẬC CHUYÊN GIA/CHUYÊN VIÊN: CHUYÊN VIÊN

  • HỌC VẤN: Cử nhân

Cử nhân Chuyên ngành Tham vấn tâm lý, Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn, Đại Học Quốc Gia Hà Nội.

  • THẾ MẠNH CHUYÊN MÔN

Tham vấn cho thanh thiếu niên và người trẻ về các dạng rối loạn, khó khăn liên quan đến cảm xúc (lo âu, căng thẳng, trầm cảm…), khủng hoảng bản sắc, vấn đề giới và phát triển, khó khăn trong kết nối và xây dựng các mối quan hệ (tình bạn, tình yêu, kết nối giữa cha mẹ – con cái)

  • HƯỚNG NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN

– Tâm lý học tích cực và phát triển cá nhân dựa trên điểm mạnh

– Giáo dục cảm xúc xã hội cho trẻ em và thanh thiếu niên

  • KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

09/2022 – nay: Tham vấn tâm lý MindCare

Tham vấn viên tâm lý

11/2022 – nay: Trường Phổ thông Dewey – The Dewey Schools

Chuyên viên tâm lý

– Đánh giá, tư vấn và can thiệp các học sinh có khó khăn về hành vi – tâm lý trong môi trường học tập

– Tham vấn cá nhân, tham vấn nhóm cho học sinh với các vấn đề, khó khăn tâm lý theo lứa tuổi

– Tư vấn cho giáo viên, cha mẹ trong quá trình kết nối cảm xúc và đồng hành cùng trẻ

07/2021 – 11/2022: Trường Phổ Thông liên cấp Hanoi Adelaide School

Chuyên viên tham vấn học đường & Giáo viên bộ môn Giáo dục cảm xúc – xã hội

– Tham vấn tâm lý cá nhân cho học sinh cấp THCS, THPT và cha mẹ học sinh

– Tham gia điều phối, tổ chức các chương trình dự phòng, hoạt động tham vấn nhóm cho học sinh và cha mẹ học sinh

– Phụ trách giảng dạy bộ môn giáo dục cảm xúc – xã hội cho học sinh cấp Tiểu học

06/2019 – 04/2021: Trung tâm hỗ trợ cộng đồng Hải Đăng

Điều phối nghiên cứu và dự án về sức khỏe tinh thần & tình dục

– Giám sát tất cả các hoạt động nghiên cứu về sức khỏe tâm thần và sức khỏe tình dục tại tổ chức

–  Thực hiện các dự án và hoạt động cung cấp kiến thức về SOGIESC và đa dạng giới cho các thủ lĩnh cộng đồng và những nhà cung cấp dịch vụ sức khỏe tại các cơ sở y tế

– Cung cấp các phiên tham vấn tâm lý trực tuyến và trực tiếp cho các bạn LGBTIQ trẻ và gia đình của họ trong các bối cảnh khác

08/2018 – 07/2019: PsyHub Hà Nội

Tham vấn viên tâm lý được đào tạo

– Cung cấp các phiên tham vấn miễn phí cho người trẻ trong độ tuổi từ 15 đến 24

–  Tham gia vào các buổi trao đổi chuyên môn hằng tuần để chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao năng lực chuyên môn

08/2018 – 12/2018: Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe Dân số (CCIHP)

Thực tập sinh tham vấn tâm lý

– Cung cấp các phiên tham vấn trực tuyến về sức khỏe tâm thần, sức khỏe tình dục, HIV/ AIDS cho người trẻ thông qua Website và Facebook “Tamsubantre360″ có giám sát

08/2018 – 12/2018: Tổng Đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111

Thực tập sinh tham vấn tâm lý