NGUYỄN NHẬT HẠ

Chuyên viên Tâm lý Học đường

  • SỐ NĂM KINH NGHIỆM: 4 năm

  • HỌC VẤN: Cử nhân Tâm lý học

Cử nhân Tâm lý học, chuyên ngành Tham vấn và trị liệu, Đại học Khoa học xã hội và nhân văn.

  • THẾ MẠNH CHUYÊN MÔN

Đào tạo, Giảng dạy Kĩ năng sống, cho học sinh các cấp

Nghiên cứu, tham vấn trị liệu tâm lý cho trẻ em và thanh thiếu niên

  • KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Tâm lý MindCare

Chuyên viên Tâm lý Học đường và Giáo viên Kỹ năng sống

Trường phổ thông liên cấp Wellspring 

Nhà tâm lý học đường

Giảng dạy chương trình Giáo dục – Cảm xúc – Xã hội (S.E.L)

Bệnh viên tâm thần TP.HCM

Thực tập sinh

Trung tâm giáo dục và trị liệu tâm lý Minh Nhi

Thực tập sinh

Touching Soul Center (TSC)

Thực tập sinh