LƯU HOÀNG BÍCH DUYÊN

Chuyên viên Tâm lý Học đường

  • SỐ NĂM KINH NGHIỆM: 6 năm

  • HỌC VẤN: Cử nhân Tâm lý học

Cử nhân Tâm lý học, chuyên ngành Tâm lý học, Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (HUTECH).

  • THẾ MẠNH CHUYÊN MÔN

Đào tạo, Giảng dạy Kĩ năng sống, Giáo dục giới tính cho học sinh các cấp

  • KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

2021 – Nay: Tâm lý MindCare

Chuyên viên Tâm lý Học đường và Giáo viên Kỹ năng sống

2020 – 2021: Viện tâm lý Sunnycare – Tham vấn tâm lý – Huấn luyện kỹ năng,

Giáo viên kỹ năng sống

– Tham gia giảng dạy kỹ năng sống cho học sinh từ khối 1 đến khối 5 tại các
trường Tiểu học, giảng dạy ở các trường THCS, THPT trên địa bàn TPHCM
– Tham gia phát triển chuyên môn.
– Tham gia dẫn chương trình “SCS Tâm sự học đường”
– Tổ chức lớp học, quản lý lớp học
– Hướng dẫn học sinh những kỹ năng cần thiết trong cuộc sống hằng ngày.

2021: Trung tâm giáo dục kỹ năng sống Powerskill.

Giáo viên Kỹ năng sống

– Tham gia giảng dạy kỹ năng sống cho học sinh từ khối 6 đến khối 9 tại các
trường THCS,
– Tham gia phát triển chuyên môn, tham gia chuyên đề “Tư duy tích cực
trong giáo dục”
– Tổ chức lớp học, quản lý lớp học
– Hướng dẫn học sinh những kỹ năng cần thiết trong cuộc sống hằng ngày

2020-2021: Công ty TNHH giáo dục Việt Đăng Quang

Giáo viên Kỹ năng sống

– Tham gia giảng dạy kỹ năng sống cho học sinh từ khối 1 đến khối 5 tại các
trường Tiểu học, THCS.
– Tham gia phát triển chuyên môn.
– Trưởng bộ phận Mầm non: Phân công lịch dạy, soạn giáo án, dự giờ
chuyên môn, báo cáo chuyên môn hằng tháng.
– Tổ chức lớp học, quản lý lớp học
– Hướng dẫn học sinh những kỹ năng cần thiết trong cuộc sống hằng ngày.

2019-2021: Công ty cổ phần giáo dục Kỹ năng Ngôi Sao

Giáo viên Kỹ năng sống

– Tham gia giảng dạy kỹ năng sống cho học sinh từ khối 1 đến khối 5 tại các
trường Tiểu học.
– Tham gia phát triển chuyên môn
– Tổ chức lớp học
– Kỹ năng đứng lớp
– Quản lý lớp học
– Hướng dẫn học sinh những kỹ năng cần thiết trong cuộc sống hằng ngày

2016-2018: Trường Tiểu học, THCS, THPT Hoa Sen

Trợ giảng

– Giao lưu và trao đổi cùng với học sinh nội trú ở trường
– Tổ chức chuyên đề “Tình yêu học đường”